Guldkorn januar + februar 2016

24 mar 2016 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

tumblr_mrbejup6051qztcdbo1_1280

Nys­ger­rig på det bed­ste nye musik? Så er det hel­digt at Musik Mig Blidt har været på udkig for dig. Det bed­ste musik opda­get (og for det meste udgi­vet) i janu­ar og febru­ar får du her sam­let i to soundcloud-play­li­ster! Tra­di­tio­nen tro med mas­ser af spæn­den­de dan­ske guld­korn fra:

Guns, Katri­ne Sto­chholm (Under Byen), Exec, Kill JIn Memoirs, LEANLust For Youth, Rum­pi­stol, Diet, Nav­ne­løsSoho Reza­nejadAno­t­her Jug­g­le, Girls Night Out, SANTAyOwACatch The Bre­eze, Pala­ce Win­ter, Masa­so­lo, Lii­ma, Spi­ne Of Man, Eli, Sil­ve­ster, Arti­fi­ci­al Bro­t­hers, Bal­vig, Western Ski­es Motel og Vir­gin Sui­ci­de.

Jeg har taget mig den fri­hed at til­fø­je et par num­re sepe­rat fra play­li­sten af den simp­le årsag, at jeg ikke synes, du skul­le sny­des for dem bare for­di, de ikke er at fin­de på soundcloud!

Guldkorn januar 2016

1. Whit­ney — No Woman
2. Solo­mon Grey — Swe­et 84
3. Smerz — Because
4. Guns — I Know Exa­ct­ly How It Feels
5. Katri­ne Sto­chholm — En Dej­lig Aften, Stil­le Sølv­klart Vandet
6. EXEC — Going Under
7. Benja­min Gust­af­sson — She Is Poetry
8. Radio­he­ad — Spectre
9. Kill J — You’re Good, But I’m Bet­ter [Sad Money Remix]
10. In Memoirs — Wish
11. Kite — Up For Life
12. AURORA — Wal­king In The Air
13. Total­ly Mild — Christa
14. LEAN — Reverb Undertow
15. Lust For Youth — Stardom
16. Pile­stra — Su Avel
17. Rum­pi­stol — Eyes Open Wide (feat. Ane Trolle)
18. DIET — Nico
19. Gre­at News — Diamonds
20. Nav­ne­løs — Buk­se­løs
21. Soho Reza­nejad — Clo­sing Title
22. KIll J — Tri­ck­le Trickle
23. Lou­is The Child — It’s Stran­ge (feat. K.Flay) [Wolf Saga Remix]
24. Anna Of The North — The Drea­mer (Feki Remix)
25. Gang­ly — Fuck With Someo­ne Else (Iam­Hel­gi Remix)
26. Mar­tin Kohl­stedt — GOL (Hund­reds Rework)
27. Óla­fur Arnalds & Nils Fra­hm — Four (Rival Con­so­les Remix)

Daugh­ter — How (fra album­met Not To Dis­ap­pear)

 

Guldkorn februar 2016

1. Ano­t­her Jug­g­le — Not Now
2. HAERTS — Turn It Around
3. SANT — Karrusel
4. Apo­t­hek — Wai­ting For The Thunder
5. Ped­ram — Ernstige
6. Girls Night Out — Let’s Get Serious
7. AyOwA — Sommer
8. Catch The Bre­eze — Fields Of Sun­ri­se (Demo 2016)
9. Lust for Youth — Sud­den Ambitions
10. Pala­ce Win­ter — Positron
11. Masa­so­lo — Real­ly Thought She Loved Me
12. Lii­ma — Amerika
13. Eliza Shad­dad — Run
14. The Land Below And Fei­vel — Fore­ver Together
15. Spi­ne of Man — Lifetime
16. Eli — Okay
17. Sil­ve­ster — uKnow
18. Fred Fal­ke — It’s A Memory (Chro­me Sparks Remix)
19. Aur­ora — Conqueror
20. Babe­hea­ven — Heaven
21. Boon­do­ck Bro­t­hers — Cle­an­se My Mind
22. Arti­fi­ci­al Bro­t­hers — Reindeers
23. Tsar B — Myth
24. POLIÇA — Lately
25. Tus­si­la­go — Colors
26. Bal­vig — Kinnawhite
27. Western Ski­es Motel — Whirl (from the upco­m­ing album Settlers)

 

Vir­gin Sui­ci­de — Aro­und the Sun  (fra singleud­gi­vel­sen Aro­und the Sun / Arabs)

 


Om Guldkorns­se­rien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skri­ve sær­skilt om al den gode nye musik, der løben­de udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at sam­le op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned. Al den musik hvor det vil­le være en skam, hvis det gik din næse for­bi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsten nyt og noget er lidt ældre, men altid med en for­mod­ning om, at det med stor sand­syn­lig­hed er gået din næse forbi.

Soundcloud­p­lat­for­men er valgt, for­di det tit er ste­det, hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op, før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om num­re, der aldrig får en offi­ciel udgivelse.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!