Guldkorn januar 2018

22 feb 2018 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Det­te års før­ste måned bød på 23 san­ge, som jeg løben­de har hånd­pluk­ket til den­ne playliste.

Janu­ars opda­gel­ser bød bl.a. på guld­korn fra alter­na­ti­ve dan­ske kunst­ne­re som Klap­trae, Marie-Lou­i­se Mun­ck, Pala­ce Win­ter, Ex Orbit, Catch The Bre­eze, Luster, Øver­ste Eta­ge, Ea Kaya, Mel­lem­blond, Shy shy shy og Pup­py Loop. 

Hør dis­se kunst­ne­re sam­men med uden­land­ske kunst­ne­re som bl.a. Bekon (Ken­dri­ck Lamar pro­du­cer), der bidra­ger med hele tre num­re på listen!

Guldkorn januar 2018

1. Tom Adams — Fade (Ben Lukas Boy­sen Rework)
2. Klap­trae — Be My Love Act II
3. Klap­trae — Hur­ti­ge Hænder
4. Pala­ce Win­ter — Pala­ce Win­ter — Take Shelter
5. Sti­ne Ste­en­dorph — Novemberbørn
6. Nik­las Pas­ch­burg — Sand Whirling
7. Gun­delach — Duck Hunting
8. Catch The Bre­eze — Paper Lanterns
9. Luster — Fall & Forget
10. Øver­ste Eta­ge — Et Efterår
11. Ea Kaya — Remedy
12. Mel­lem­blond — Elsk og bliv elsket
13. Shy shy shy — Someo­ne Else
14. Bekon — Cold As Ice
15. Bekon — Catch Me If You Can
16. Bekon — Mama Olivia
17. Benja­min Lazar Davis — A Love Song Seven Ways
18. Pup­py Loop — No Romantic
19. Josin — From There
20. Ali­ce Boman — End Of Time
21. Øver­ste Eta­ge — I En Lom­me Af Tid

 

Guldkorn, der ikke er tilgængelige på Soundcloud

 

Son Lux — Slowly

 

Marie-Lou­i­se Mun­ck — Dead Calm Ocean

 


Om Guldkorns­se­rien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skri­ve sær­skilt om al den gode nye musik, der løben­de udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at sam­le op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned. Al den musik hvor det vil­le være en skam, hvis det gik din næse for­bi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsten nyt og noget er lidt ældre, men altid med en for­mod­ning om, at det med stor sand­syn­lig­hed er gået din næse forbi.

Soundcloud­-p­lat­­for­­men er ind­til vide­re valgt som den pri­mæ­re plat­form for dis­se play­li­ster, for­di det tit er ste­det, hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op, før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om num­re — remixes, boot­legs eller cover­ver­sio­ner, der aldrig får en offi­ciel udgivelse.

Musik Mig Blidt på Spotify

Husk at du også kan høre og abon­ne­re på Musik Mig Blidts “Best of 2018” på Spo­ti­fy, hvor de fle­ste num­re fra mine guld­korns­play­li­ster fra året figurerer:

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!