Guldkorn januar 2015

13 feb 2015 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

8473418011_d239d6afb9_z

Foto: Robert Moses Joyce

Det nye år blev spar­ket godt i gang med en mas­se ny spæn­den­de musik. Her er Crè­me de la crè­mee fra janu­ar måned sam­let i én stor play­li­ste. Dan­ske bidrag i den­ne omgang: Slaugh­ter Beach, Leer­vig, Mew, Wal­do & Marsha, Paper Cra­nes og Rang­le­klods.

Trackliste:

1. Ama­son — Went To War
2. C Dun­can — For
3. Slaugh­ter Beach — Nuked
4. Bel­le and Seba­sti­an — Nobo­dy’s Empire
5. Son Lux — Let Me Follow
6. Favela — Gong
7. Aywy. & Eka­li — Ano­t­her Girl
8. Nate Eiesland — Drifting
9. Tora — Jai­gan­tic (Gali­ma­ti­as Remix)
10. The Attic Sle­e­pers — Airport
11. Leer­vig — I Hæle­ne På Dig
12. Leer­vig — Et Vand­fald Af Rutiner
13. Vaults — Poison
14. Sus­an­ne Sund­før — Delirious
15. Jes­si­ca Pratt — “Back, Baby”
16. Mew — Satellites
17. Gen­ga­hr — She’s A Witch
18. Wal­do & Marsha — You’re The Woman I Desire
19. Emi­ka — Dilo 12
20. The Slow Show — Dresden
21. Hund­red Waters — Cavi­ty (Shi­ge­to Remix)
22. Paper Cra­nes — Rubberbullets
23. Shlo­h­mo — Buried
24. Dren­ge — We Can Do What We Want
25. Anna Of The North — Our House
26. AURORA — Under Stars
27. Rang­le­klods — Lost U
28. John Car­pen­ter — Night
29. Dia­grams — Gent­le Mor­ning Song
30. Snow Ghosts — Bowline
31. Emi­lie Nico­las — Fail
32. Unk­nown Mor­tal Orche­stra — SB — 02

 


Om Guldkorns­se­rien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skri­ve sær­skilt om al den gode nye musik, der løben­de udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at sam­le op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned. Al den musik hvor det vil­le være en skam, hvis det gik din næse for­bi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsten nyt og noget er lidt ældre, men med en for­mod­ning om, at det med stor sand­syn­lig­hed alli­ge­vel ikke er noget, du ken­der (god musik bli­ver som bekendt aldrig for gammelt).

Det fede ved soundcloud­p­lat­for­men er, at det tit er ste­det hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om num­re, der aldrig får en offi­ciel udgivelse.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!