Guldkorn januar 2014

7 feb 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

tumblr_lulckdapJC1qfc3mbo1_500

Der er så sinds­sygt meget fedt musik der­u­de, jeg ger­ne vil dele med jer. Aller­helst vil­le jeg ger­ne knyt­te en fortjent kom­men­tar til hver kunst­ner eller tra­ck, men pga. tids­nød, er det desvær­re ikke muligt. Jeg er kun én mand og den gode musik strøm­mer ind endeløst.

Der­for bli­ver Guld­korns­se­ri­en et nyt til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at sam­le op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gang­ne måned. Al den musik hvor det vil­le være en skam, hvis det gik din næse for­bi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsen nyt og noget er lidt ældre, men med en for­mod­ning om, at det med god sand­syn­lig­hed alli­ge­vel ikke er noget, du ken­der (god musik bli­ver som bekendt aldrig for gammelt).

Iklæ­der vi os de rød-hvi­de bril­ler et øje­blik, fin­der vi 7 dan­ske kunst­ne­re; UNKWON, Chorus Grant, The Mal­pra­cti­ce, Oce­a­nic, Mar­lequin, Míl­ford og Slaugh­ter Beach. Dem kom­mer du sik­kert til at høre mere til. Også her på bloggen.

Here goes! Guld­korn janu­ar 2014!

 

Tra­ck­li­ste:

01. Bloum — Faith
02. Vök — Before
03. Kevin Drew — Good Sex
04. Sere­in — Unsayable
05. Bibio — Down To The Sound
06. Night Beds — Head For The Hills
07. Hen­rik José — Fal­la­cy (Exclu­si­ve)
08. Mons Mon­tis — Swept
09. Yumi Zou­ma — The Brae
10. Ben Khan — Eden
11. The Frid­ge — Brother
12. Ether Teeth — Autumn Sky
13. UNKWON — S E X U A L
14. The Neig­h­bour­hood — Afraid (Twi­ce As Nice Remix)
15. The Notwist — Kong
16. Yumi Zou­ma — Sålka Gets Her Hopes Up
17. Mode­rat — Last Time (Jon Hopkins Remix)
18. Chorus Grant — O Everyone
19. Youth Lagoon — Worms
20. Wild Ones — Gol­den Twin (Radi­a­tion City Remix)
21. Dami­en Jura­do — Sil­ver Timothy
22. Syn­ne San­den — Tigers Net (Synt­ho­ma­nia RMX)
23. GEMS — Don’t Cry (Seal Cover)
24. Sea Chan­ge — Let’s Dance
25. The Mal­pra­cti­ce — Lagoon
26. Oce­a­nic — Endings
27. Nick Mul­vey — Fever To The Form
28. Mar­lequin — The Fool
29. Míl­ford — I’m Always
30. Jaak­ko Eino Kale­vi — No End
31. SALES — Chin­e­se New Year
32. Iama­miwho­a­mi — Fountain
33. Fran­cis Inter­na­tio­nal Air­port  — Pitch Paired
34. Purp­le — The Club (Shlo­h­mo Remix)
35. RAINER — GIRLS
36. Doug­las Dare – Scars
37. Wild Ones — Rivals (Trails and Ways Remix)
38. Samantha Crain — Paint
39. Sumie — Spe­ed Into
40. Slaugh­ter Beach — Made-Up True Love

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!