Guldkorn februar + marts 2018

15 apr 2018 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »


Foto: Nicho­lé Velásquez

Det er ble­vet tid til at sam­le op på de sene­ste par måne­ders bed­ste nye musi­kal­ske fund fra MMB. Guld­kor­ne­ne fra febru­ar og marts byder på mas­ser spæn­den­de nye toner.

Som sæd­van­lig er arti­ster fra det dan­ske vækst­lag rigt repræ­sen­te­ret. Dyk f.eks. ned i nyt fra Skylar Fri, Kara Moon, Glu­me, Shy shy shy, Moon Loves Honey, Rain­bro­t­her, Pala­ce Win­ter, ØYA, Pine­moon, Flag Whi­te, Silque, Diet, Yune, Jacob David og Fug­le­flug­ten.

OBS! Ople­ves bedst med at par kvalitetshovedtelefoner!

Guldkorn februar 2018

1. Gun­delach — Past The Buil­ding (feat. ARY)
2. For Esmé — Doubtmouth
3. Rival Con­so­les — Unfolding
4. Skylar Fri — Gold Rush
5. Kara Moon — Insensitive
6. Glu­me — Protocol
7. Shy shy shy — Lucky Luke
8. Van­co­u­ver Sle­ep Cli­nic — Clo­su­re Ft. Drew Love
9. Moon Loves Honey — Lone­ly Day
10. Rain­bro­t­her — Bla­ck Chemicals
11. Pala­ce Win­ter —  Empire
12. Club Kuru — The Memory Junkie
13. The fin. — Outskirts
14. ØYA — Dreams Rewind
15. Gre­at News — Untouchable
16. Pine­moon — Pine­moon — I Try
17. Rich Auco­in — Release
18. Rich Auco­in — The Dream
19. Tam­bour — Silhouettes
20. Fabrizio Pater­li­ni — My Misty Mornings

 

Guldkorn marts 2018

1. Flag Whi­te — Intet & Væren/Morfar & Mormor
2. Swim good now — Day­light (with Dani­ela Andra­de, Ryan Hem­sworth, Lon­ta­li­us & olli)
3. Over Sands — ISTHMUS
4. Shy shy shy — Pretenders
5. Club Kuru — I’m Still A Man
6. Silque — Drive
7. Diet — John Cale
8. Diet — The Fighter
9. Sūra­ja — Litt­le Helper
10. Yune — Vowels
11. Ari Roar — Implode
12. Field Divi­sion — This Is How Your Love Destroys Me
13. Frank Oce­an — Whi­te Fer­ra­ri (JFDR’s version)
14. Kurt Riley — Love Is In My Heart
15. For Esmé — For Others
16. ViVii — Siv (You and I)
17. Jon Hopkins — Eme­rald Rush (Edit)
18. Justi­ce — Phan­tom Pt. II (Mid­night Kids Remix)
19. Rob Clouth — Tran­si­tion (Ben Lukas Boy­sen Remix)
20. AJIMAL — hope for the best (Pia­no Day 2018)
21. Snor­ri Hal­l­gríms­son — Homeless
22. Aukai — Clo­ud­li­ne — Single
23. James Malo­ney — Thirds
24. Jacob David — Loft
25. A Win­ged Victory For The Sul­len — Long May It Sustain

 

Guldkorn, der ikke er tilgængelige på Soundcloud

Jeg har nede­nun­der sam­let de guld­korn, som ikke fin­des på soundcloud eller som også har en musik­vi­deo til, du ikke må sny­de dig selv for!

1. Jon Hopkins — Eme­rald Rush
2. Rival Con­so­les — Untravel
3. Rafiq Bha­tia — Bre­aking English
4. Fug­le­flug­ten — Mig og Migselv
5. Tom Rosent­hal — Got Gold
6. Dept­ford Goth — Boy Cry
7. Rafiq Bha­tia — Hoods Up
8. Rich Auco­in — Release
9. Son Lux — All Directions
10. ØYA — Fire Lines
11. ØYA — Isle
12. Gun­delach — Slo Rock
13. Van­co­u­ver Sle­ep Cli­nic — Ayahuasca
14. Van­co­u­ver Sle­ep Cli­nic — Through The Night

Jon Hopkins — Eme­rald Rush

 

Rival Con­so­les — Untravel

 

Rafiq Bha­tia — Bre­aking English

 

Fug­le­flug­ten — Mig og Migselv

 

Tom Rosent­hal — Got Gold

 

Dept­ford Goth — Boy Cry

 

Rafiq Bha­tia — Hoods Up

 

Rich Auco­in — Release

 

Son Lux — All Directions

 

ØYA — Fire Lines

 

ØYA — Isle

 

Gun­delach — Slo Rock

 

Van­co­u­ver Sle­ep Cli­nic — Ayahuasca

 

Van­co­u­ver Sle­ep Cli­nic — Through The Night

 


Om Guldkorns­se­rien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skri­ve sær­skilt om al den gode nye musik, der løben­de udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at sam­le op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned. Al den musik hvor det vil­le være en skam, hvis det gik din næse for­bi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsten nyt og noget er lidt ældre, men altid med en for­mod­ning om, at det med stor sand­syn­lig­hed er gået din næse forbi.

Soundcloud­-p­lat­­for­­men er ind­til vide­re valgt som den pri­mæ­re plat­form for dis­se play­li­ster, for­di det tit er ste­det, hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op, før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om num­re — remixes, boot­legs eller cover­ver­sio­ner, der aldrig får en offi­ciel udgivelse.

Musik Mig Blidt på Spotify

Husk at du også kan høre og abon­ne­re på Musik Mig Blidts “Best of 2018” på Spo­ti­fy, hvor de fle­ste num­re fra mine guld­korns­play­li­ster fra året figurerer:

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!