Guldkorn december 2016

27 mar 2017 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Guld­kor­ne­ne fra decem­ber får her et dedi­ke­ret ind­læg. Det var en måned, hvor jeg for­dy­be­de mig i en mas­se smuk, mini­ma­li­stisk neoklassisk/elektronisk musik, så den før­ste tred­je­del af play­li­sten er ren zen med fle­re num­re fra to nye ynd­lings­pla­de­sel­ska­ber; Moder­na Records og Bigo & Twi­get­ti, der beg­ge er spe­ci­a­li­se­re­de i net­op den­ne slags musik.

Playliste:

(dan­ske kunst­ne­re er med fed)

1. Ed Carl­sen — Clo­se (Luke Howard Rework)
2. Tam­bour — Invisible
3. Mar­tin Kohl­stedt — Am
4. Ed Carl­sen — Loom
5. Jim Per­kins — Flutter
6. Made­le­i­ne Coco­las — Stalactite
7. Jim Per­kins — 21 To 21
8. Ed Carl­sen — Rain
9. Simeon Wal­ker — Lull
10. Will Cook­son — Still Life
11. Peter Sil­ber­man — Slips Away
12. Dani­el Wool­hou­se — Soup For Brains (Pia­no Sessions)
13. Many Voi­ces Spe­ak — Blue Moon (cover)
14. Oli­ver Dengsø — Fairytales
15. Mere­ly — You should all be murdered
16. Many Voi­ces Spe­ak — Away For All Time
17. Por­tis­he­ad — SOS (The­a­tre Of Delays Remix)
18. GANGLY — Blow Out
19. Mar­ly Lüske — Smell (remix by Bibio)
20. Mint Julep — The Promise
21. Pine­grove — Old Friends
22. Max Coo­per — Order From Chaos
23. S U R V I V E — Copter
24. Ves­sels — Had A Love (feat. Anna Of The North)
25. Mai Miy­ako — Lady Mine
26. Caged Ani­mals — Night Dances
27. Many Voi­ces Spe­ak — Video Child
28. Josa Barck — Salute

 

Numre, der ikke er på Soundcloud :

Gul­di­mund — Den Sid­ste Brik

Dustin O’Hall­or­an & Haus­chka — Mot­her (Lion Score)

Will Sam­son — Honey

Gang­ly — Blowout

Dani­el Wool­hou­se — Soup For Brains (Pia­no Sessions)


Om Guldkorns­se­rien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skri­ve sær­skilt om al den gode nye musik, der løben­de udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at sam­le op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned. Al den musik hvor det vil­le være en skam, hvis det gik din næse for­bi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsten nyt og noget er lidt ældre, men altid med en for­mod­ning om, at det med stor sand­syn­lig­hed er gået din næse forbi.

Soundcloud­p­lat­for­men er valgt, for­di det tit er ste­det, hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op, før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om num­re — remixes, boot­legs eller cover­ver­sio­ner, der aldrig får en offi­ciel udgivelse.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!