Guldkorn august, september, oktober og november 2016

18 dec 2016 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Der har været stil­le på blog­gen i et godt styk­ke tid, når det kom­mer til mine guld­korns­play­li­ster, der sam­ler op på mine musi­kal­ske opda­gel­ser. Men bed­re sent end aldrig — og des­u­den vil jeg næsten garan­te­re, at der er mas­ser af god musik, du ikke ken­der imel­lem guld­kor­ne­ne. Her­i­blandt mas­ser af nyt dansk musik fra dis­se kunstnere:

Late Bloo­mers, AUFORI, Sil­ve­ster, School Of X, Lowly, Efter­klang, Com­mu­ni­ons, Pola­roids Of Dead Lovers, Blue Foun­da­tion, Paper Cra­nes, Eucrid Elms, Slaugh­ter Beach, Slo­wes, IRAH, Kei­ne Fear for Flan­ger, Feel Fre­eze, Turquoise Sun, Choir of Young Belie­vers, Kas­per Bjør­ke, Qui­ck Qui­ck Obey, This Is You, Kon­ni Kass (Færø­er­ne), Blomq­vist, The Next Unit, Gol­die Chorus, Yune, Swe­et Tem­pe­st, Arti­fi­ci­al Bro­t­hers, Nao­mi Pil­grim, Vir­gin Sui­ci­de, Mads Bel­dring, Oli­ve Dengsø, Suns Of satan

Play­li­ster­ne får du den­ne gang i omvendt kro­no­lo­gisk ræk­ke­føl­ge, såle­des at det nye­ste musik kom­mer først. God lytteoplevelse!

 

Trackliste november 2016

1. Kad­hja Bonet — Honeycomb
2. Lowly — Word
3. KiT­he­ory — Wal­kin’ After Midnight
4. The Next Unit — Instinct
5. Lan­terns on the Lake — Beings (live with RNS)
6. Gol­die Chorus — Strip­ping in the Sunset
7. Yune — Easy Sleeper
8. Echo Ladi­es — Clo­se To Be Clo­se To Me
9. Too­t­h­less — Sisyphus
10. Peti­te Noir — Chess
11. GHOST LOFT — Bare­ly Breathing
12. Lorn — ANVIL
13. Lorn — STUCKINTHESYSTEM
14. AUFORI — Kaffekopper
15. Swe­et Tem­pe­st — Emp­ty Box
16. A Win­ged Victory For The Sul­len — Gale­rie (Iris soundtrack)
17. A Win­ged Victory For The Sul­len — Retour Au Champs De Mars (Iris Soundtrack)
18. Peter Bro­de­ri­ck — It’s A Storm When I Sleep
19. Dani­el Wool­hou­se — Soup For Brains (Pia­no Sessions)
20. Nik­las Pas­ch­burg — Ulenflucht
21. Nao­mi Pil­grim — Mama (GodWolf Remix)
22. Vir­gin Sui­ci­de — You Hate The Way I Feel
23. Mads Bel­dring — Smukkere
24. Oli­ve Dengsø — Deep Lagoon
25. Suns Of Satan — Driven
Bonus: Bill Baird — Sum­mer is Gone

 

Bill Baird — Sum­mer is Gone

 

Trackliste oktober 2016

1. Char­lie Cun­ning­ham — An Opening
2. Chri­stop­her Smith — Samson
3. Peter Bro­de­ri­ck – Eyes Clo­sed And Traveling
4. Foxes in Fiction — Rear­ran­ge [old live tape demo]
5. Kei­ne Fear for Flan­ger — The Sunn
6. Will Cook­son — Sti­ck­fi­gu­re Dreams
7. Feel Fre­eze — Wet My Tongue
8. TEMPLESCERTAINTY
9. Hor­se Thief — Ano­t­her Youth
10. Com­mu­ni­ons — Got To Be Free
11. Late Bloo­mers — What Do You Mean?
12. Turquoise Sun — Easytree
13. Choir of Young Belie­vers — Per­fect Esto­ca­da (Kas­per Bjør­ke Remix)
14. Qui­ck Qui­ck Obey — Hourglass
15. This Is You — Policies
16. Kon­ni Kass — Time
17. Petur Jons­son — Straumur
18. Rober­to Atta­na­sio — Run
19. Chri­sti­an Löf­f­ler — Haul (feat. Mohna)
Bonus: Blomq­vist  — Hånd i Hånd

 

Trackliste September 2016

1. Kis­hi Bas­hi — Can’t Let Go, Juno
2. Slaugh­ter Beach — She­re Khan
3. Over Sands — Over Sands — Woke Up Haunted
4. Eucrid Elms — The Choir
5. Soft Hair — Lying Has To Stop (Sing­le Version)
6. Adam Bry­an­baum Wiltzie — Lit­hi­um, The New Era (Salero Soundtrack)
7. Rob Simon­sen — New York F***ing City (Ner­ve Soundtrack)
8. Arti­fi­ci­al Bro­t­hers — Colours
9. Her­man the Afri­can — 16
10. Mor­ly — Somet­hing More Holy
11. Slaugh­ter Beach — The Mo
12. Slo­wes — Somet­hing Special
13. IRAH — Fast Tra­vel­ling (Sing­le Edit)
14. Alo­ric — Fate
15. Klang­stof — Island
16. S U R V I V E — Cutthroat
17. TENDER — Outside
18. NOVAA — Rose
19. Will Cook­son — Somet­hing In My Head
20. Chri­sti­an Löf­f­ler — Pacific

 

Trackliste august 2016

1. Lost Under Hea­ven — I & I
2. Pro­mi­ses Ltd. — Ame­ri­can Eyes
3. Late Bloo­mers — Cold Winds
4. Sop­hie Lowe X TWINKIDS — Mean
5. AUFORI — Åbne Favne
6. Sil­ve­ster — Bla­ck Hearted
7. Kea­ton Hen­son — The Pugilist
8. School of X — Las Vegas
9. Petur Jons­son — Alda
10. Tam­bour — Sleepers
11. Peter Bro­de­ri­ck — Carried
12. Lowly — Deer Eyes
13. Rob Simon­sen — Night Dri­ve (Ner­ve Soundtrack)
14. Hela­do Negro — Trans­mis­sion Listen
15. Emi­lia James — Into You (Ari­a­na Gran­de Cover)
16. Steso — Bruni
17. S U R V I V E — Wardenclyffe
18. Chri­sti­an Löf­f­ler — Reubin
19. Efter­klang – The Colour Of Not Love
20. Com­mu­ni­ons — Don’t Hold Anyt­hing Back
21. Pola­roids Of Dead Lovers — Baby’s On Tour
22. Blue Foun­da­tion — Watch You Sle­epi­ng (feat. Mark Kozelek)
23. Paper Cra­nes — Akrasia
24. MONO – Ely’s Heartbeat
25. Mogwai — Bit­ter­ness Centrifuge

 


Om Guldkorns­se­rien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skri­ve sær­skilt om al den gode nye musik, der løben­de udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at sam­le op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned. Al den musik hvor det vil­le være en skam, hvis det gik din næse for­bi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsten nyt og noget er lidt ældre, men altid med en for­mod­ning om, at det med stor sand­syn­lig­hed er gået din næse forbi.

Soundcloud­p­lat­for­men er valgt, for­di det tit er ste­det, hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op, før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om num­re, der aldrig får en offi­ciel udgivelse.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!