Guldkorn august — december 2017

4 jan 2018 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »


Artwork: Kili­an Eng

Jeg har, for at sige det mildt, været noget sløv med hen­syn til at læg­ge mine måned­li­ge musi­kal­ske opda­gel­ser (også kal­det “guld­korn”) op på blog­gen. Det vil jeg for­sø­ge at bli­ve bed­re til i det nye år!

Ikke desto min­dre har du her alle de små og sto­re audi­ti­ve vidun­de­re fra de sid­ste 5 måne­der sam­let! Jeg har lagt utal­li­ge timer i at lyt­te, og kun en lil­le bit­te brøk­del af al den musik jeg har lyt­tet til er slup­pet igen­nem nåleø­jet. Sand­syn­lig­he­den for at din nye favo­rit­kunst­ner er i blandt bur­de med andre ord være pænt stor, så jeg håber du vil give dig tid til at lyt­te, kære læser. Der er nok at gå i krig med i alt 110 num­re fra ca. 100 for­skel­li­ge kunstnere!

Fokus­set på den alter­na­ti­ve dan­ske musiks­ce­ne er vanen tro i høj­sæ­det. Du kan bl.a. lade dine øre for­kæ­le af føl­gen­de dan­ske kunstnere:

Tusind­fald | Jonas Suni | Bon­fi­re | The New Spring | Ban­di­na ié | ØYA | Arbirk | Tee­na­ge Love | IRAH | A Kind of Man | Bad Bir­t­h­day | Luster | Hel­las | Masa­so­lo | Cal­m­ing River | Lunar | Tomas Bar­fod | Lii­ma | Hen­rik Lind­strand | Yune | Pen­ny Poli­ce | Eri­ka de Casi­er | The Last Oce­an Rider | Pinki Rings | ØYA | ASKER | Blaue Blu­me | Klap­trae | MALMØ | JÆRV |Rhye | The New Fever | Flem­m­ing Bor­by | ONBC

Guldkorn august

1. Mor­ly — The Wetness
2. Einar Indra — Swe­et Honey Flows
3. Will Sam­son — Shim­mer (Day Two)
4. Tusind­fald — Fallen
5. Jonas Suni — Drøm­me­ne ses
6. Ham­mo­ck — Thin­gs of Beauty Burn
7. Niles & Maar­ten — # A — 198
8. Yumi Zou­ma — December
9. HD Haus­mann — of tired­ness of sleep
10. Anna Of The North — Money
11. Tem­porary — Tum­bling down
12. BONFIRE — Min Kind

 

Guldkorn september

1. Ban­di­na ié — Arjuna
2. The New Spring — Gers­hwin Wakes Up Singing
3. Chri­sti­an Löf­f­ler — Pig­ment (Chri­sti­an Löf­f­ler Rework)
4. Rhi­an She­e­han — Tuesday
5. Rhi­an She­e­han — Ele­gy For The Past
6. Kias­mos — Pau­sed (Stim­m­ing Remix)
7. IRAH — Wors­hip The Sun
8. Rone — Brest
9. Emmecos­ta — A Moun­tain From Us
10. Simen Mit­lid — Eve­ryt­hing is the Same
11. Ani­mal Fee­lings — Deep State
12. Ani­mal Fee­lings — Fire (feat Thief) Pia­no rework
13. Ani­mal Fee­lings — Shhhh
14. Ani­mal Fee­lings — San­dy Gold
15. The­a­tre Of Delays — Air
16. Emma Jen­sen — Closer
17. Tee­na­ge Love — Sweaterface
18. Feat­her Beds — Soft Yellow
19. Made­le­i­ne Coco­clas — Autumn Sky
20. ØYA — Granite
21. Arbirk — Sum­mer Nights

 

Guldkorn oktober

1. Cata­li­na — After All
2. A Kind of Man — Franceen
3. Base­ment Revol­ver — John­ny Pt. 2
4. Bad Bir­t­h­day — Sweetheart
5. Luster — Sex­be­at (radio-edit)
6. Hel­las — Caledonia
7. Masa­so­lo — Bla­ck­ie The Blue
8. Max Coo­per — Sta­ck­ed Moments
9. Peter Bro­de­ri­ck — A Ride On The Bosphorus
10. Cal­m­ing River — For The Echo­es To See
11. Lunar — Lucy Told
12. Tomas Bar­fod — Family ft. Jonas Smith
13. Weval — Ways To Go (Alter­na­ti­ve Version)
14. Rober­to Atta­na­sio — Iso­la­ted III
15. Lunar — Kil­led By Surprise
16. Sufjan Ste­vens — Wal­lowa Lake Monster
17. Lii­ma — 1982
18. LEISURE — Money
19. Chri­sti­an Loef­f­ler — Youth (Apar­de Remix)
20. Hen­rik Lind­strand — Leken
21. B O K E H — For­re­st Gump (Frank Oce­an Cover)

 

Guldkorn november

1. Yune — Animal
2. The New Spring — The Moon
3. Pen­ny Poli­ce — Train Talk (Don’t Ask Me About Love)
4. Feat­her Beds — Cluster
5. The­a­tre Of Delays — The Mor­ning After
6. CAIROBI — No Bet­ter Ending
7. B O K E H — Gre­at Heights
8. Oddnes­se — I Used To
9. Gun­delach — Games (with ARY)
10. Matt Eme­ry — Empi­re (Dai­go Hana­da Rework)
11. James Malo­ney — Blink
12. MOLLY — Glimpse
13. Eri­ka de Casi­er — What u Wan­na Do?
14. The Last Oce­an Rider — Lisbon
15. Pinki Rings — Ayako

 

Guldkorn december

1. ØYA — Dreams Rewind
2. ESSÁY — Colours Of Liz
3. Tony Ander­son — But­ter­flies — Pia­no Sonata
4. Anna Of The North — Someo­ne (Acoustic)
5. Blaue Blu­me — Ebony
6. Keith Ken­niff — Mint Julep — Still Waters
7. ASKER — The Recep­tio­nist, The Astronaut
8. Flynn Hen­dry — Stran­ge Impalas
9. Nico­las Jaar — A Coin In Nine Hands
10. Klap­trae — Soffie
11. ionna­lee — GONE
12. Steso — Suns­un (Feat. Frostfelt)
13. Pinki Rings — Dan­ce to the Beat
14. Ban­di­na ie — Forfjor
15. Simeon Wal­ker — Turn
16. Simeon Wal­ker — Lull

 

Guldkorn, der ikke er tilgængelige på Soundcloud (streambare tracks efter listen)

The Sound Of Arrows — Beau­ti­ful Life
Robot Koch & Savan­nah Jo Lack — Hideaway (Juli­en Mar­chal remix)
Alvvays — Plim­soll Punks
Will Sam­son — Fore­s­try (Day Four)
Dept­ford Goth — Weir­der In Here
Son Lux — Dream State
MALMØ — River Of The Heart
JÆRV — Fra Din Krop
Hen­rik Lind­strand — Eng­ha­ve Lys
Rhye — Taste
Oli­ver — Ottomatic
The New Fever — Lone­ly Tears
Grand­bro­t­hers — Honey
Mar­tin Kohl­stedt — KSY
Mar­tin Kohl­stedt — AMS
Ane Brun — Hero
Flem­m­ing Bor­by feat. Gre­ta Brink­man — Hell Is Too Far
Lii­ma — David Copperfield
Cairo­bi — Pass It On (feat. Soc­cer 96)
Siv Jakob­sen — Space
MUNA — I Know A Place
Wolf Ali­ce — Don’t Dele­te The Kisses
Sufjan Ste­vens — Death With Dig­ni­ty (Hela­do Negro Remix)
Seba­sti­an Pla­no, Jef­frey Zeig­ler — Novel
ONBC — Cen­tre Of The Universe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Om Guldkorns­se­rien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skri­ve sær­skilt om al den gode nye musik, der løben­de udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at sam­le op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned. Al den musik hvor det vil­le være en skam, hvis det gik din næse for­bi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsten nyt og noget er lidt ældre, men altid med en for­mod­ning om, at det med stor sand­syn­lig­hed er gået din næse forbi.

Soundcloud­-p­lat­­for­­men er ind­til vide­re valgt som den pri­mæ­re plat­form for dis­se play­li­ster, for­di det tit er ste­det, hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op, før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om num­re — remixes, boot­legs eller cover­ver­sio­ner, der aldrig får en offi­ciel udgivelse.

Musik Mig Blidt på Spotify

Husk at du også kan høre og abon­ne­re på Musik Mig Blidts “Best of 2017” på Spo­ti­fy, hvor stort set alle num­re fra mine guld­korns­play­li­ster fra året figurerer:

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!