Guldkorn april 2018

22 maj 2018 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »


Foto: Kari­ne Laval

I kølvan­det på SPOT-festi­val og min gui­de op til, har jeg fået øjne­ne op for en del nye og nye­re musi­kal­ske pro­jek­ter, som den­ne guld­korns­play­li­ste er præ­get af. Der­u­d­over får jeg, som du måske kan gæt­te dig til, til­sendt mas­ser af nyt musik fra håbe­ful­de og dyg­ti­ge arti­ster — og jeg gen­nem­trev­ler selv diver­se kana­ler (Soundcloud, Face­book, Spo­ti­fy, udvalg­te blogs, m.m.) for guld.

Det har resul­te­ret i hele 50 guld­korn for april måned. Præ­cis halv­de­len er dan­ske! Kunst­ner­ne er:

Mars­hall Cecil, Moli­na, We Are The Way For The Cos­mos To Know Itself, VETO, The New Inve­stors, Sofia Hedia, Flag, Yangze, GENTS, Pala­ce Win­ter, Ver­dens Sid­ste Idé, Bear With Me, Simon Lyn­ge, Metea, BÜNNIMARY JEANBYLJA, Simo­ne Tang, SKYLAR FRI, Val­mai, Schwarze Fik­tion, Røg­sig­nal, LHUMA og We At Sea.

Guldkorn april 2018

1. Atel­la feat. AURORA — Ascension
2. Dark Rooms — I Get Overwhelmed
3. Mars­hall Cecil — Beau­ti­ful World
4. Rich Auco­in — The Middle
5. Moli­na — Hey Kids (Feat. Late Verlane)
6. We Are The Way For The Cos­mos To Know Itself — Flashbacks
7. VETO — A Pit
8. The New Inve­stors — Deborah
9. Janel­le Monáe — Make Me Feel (Moul­li­nex Edit)
10. Sofia Hedia — Fly
11. Flag — Over Your Shoul­der Blonde
12. Yangze — Sometimes
13. Ben Khan — 2000 Angels
14. GENTS — Part Time Lover
15. Gun­delach — Control
16. Pala­ce Win­ter — Come Back (Left Behind)
17. Ver­dens Sid­ste Idé — Hey, Præst
18. Bear With Me — After Me
19. Simon Lyn­ge — Paper Thin
20. Metea — Drift
21. Langu­a­ges — Helicopters
22. Atel­la — Transition
23. Aukai — Reframe
24. Brynäs — Timmermansgatan
25. BÜNNI — Ceme­te­ry Lily (feat. Kinia)
26. Anna Leo­ne — Anna Leo­ne — My Soul I
27. MARY JEAN — Under The Jung­le Gre­en (live)
28. Jim Per­kins — Swim­mer Among The Stars (Holo­grap­hic Field Re-work)
29. Snor­ri Hal­l­gríms­son — Still Life
30. BYLJA — Laki
31. Simo­ne Tang — Home To You
32. Tom Day & Monsoon­si­ren — Fri­end Of My Youth
33. Simo­ne Tang — Shame
34. SKYLAR FRI — Wit­hout You I’m Just A Body
35. Val­mai — Celestine
36. Jon Hopkins — Eve­ryt­hing Con­nected (Edit)
37. Throwing Snow — Tantrum
38. Schwarze Fik­tion — The Devils Trail
39. Røg­sig­nal — 1977

 

Guldkorn, der ikke er tilgængelige på Soundcloud

Jeg har nede­nun­der sam­let de guld­korn, som ikke fin­des på soundcloud eller som også har en musik­vi­deo til, du ikke må sny­de dig selv for!

1. Anna Leo­ne — If You Only
2. Anna Leo­ne — I Never Really
3. Rival Con­so­les — Drea­mer’s Wake
4. Rival Con­so­les — Hidden
5. Luke Howard — Bear Story II
6. Mogwai — Donuts
7. Chro­me Sparks — Eternity
8. LHUMA — Run
9. We At Sea — Under­ne­ath The Pine
10. Bobi Ando­nov — Smo­ke (Son Lux Remix/Audio Only)
11. Tim Ling­haus — Fune­ral For Dad, Pt. II (It Was Nice To Have Known You)

Anna Leo­ne — If You Only

 

Anna Leo­ne — I Never Really

 

Rival Con­so­les — Drea­mer’s Wake

 

Rival Con­so­les — Hidden

 

Luke Howard — Bear Story II

 

Mogwai — Donuts

 

Chro­me Sparks — Eternity

 

LHUMA — Run

 

We At Sea — Under­ne­ath The Pine

 

Bobi Ando­nov — Smo­ke (Son Lux Remix/Audio Only)

 

Tim Ling­haus — Fune­ral For Dad, Pt. II (It Was Nice To Have Known You)

 

Om Guldkorns­se­rien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skri­ve sær­skilt om al den gode nye musik, der løben­de udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at sam­le op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned. Al den musik hvor det vil­le være en skam, hvis det gik din næse for­bi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsten nyt og noget er lidt ældre, men altid med en for­mod­ning om, at det med stor sand­syn­lig­hed er gået din næse forbi.

Soundcloud­-p­lat­­for­­men er ind­til vide­re valgt som den pri­mæ­re plat­form for dis­se play­li­ster, for­di det tit er ste­det, hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op, før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om num­re — remixes, boot­legs eller cover­ver­sio­ner, der aldrig får en offi­ciel udgivelse.

Musik Mig Blidt på Spotify

Husk at du også kan høre og abon­ne­re på Musik Mig Blidts “Best of 2018” på Spo­ti­fy, hvor de fle­ste num­re fra mine guld­korns­play­li­ster fra året figurerer:

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!