Guldkorn april 2017

21 maj 2017 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »


 Artwork: James Fla­mes

Så er det ble­vet tid til at præ­sen­te­re al den musik mine ører fandt vej til og fandt bedst i april måned. De 10 dan­ske arti­ster på listen er med fed skrift.

Trackliste

1. Kikos — Time­less Melody
2. May­mouth — Over The Fields
3. Sle­ep Par­ty Peop­le — The Mis­sing Steps
4. Novo Amor — Car­ry You
5. Foreign/National — Mombasa
6. Myk­ki Blan­co — High School Never Ends (fea­turing Woodkid)
7. Ciga­ret­tes After Sex — Apocalypse
8. Mac DeMarco — On The Level
9. Gabri­el­la Cohen — Downtown
10. Goss — I Want To Know?????
11. Hand Habits — Flower Glass
12. Bene — Lost Cause
13. Tas­haki Miy­aki — Tell Me
14. Haux — Touch
15. Goss — Soo Bad
16. Jep­pe kjel­l­berg — Sparkl
17. LUHA — SHE
18. Big Thief — Myt­ho­lo­gi­cal Beauty
19. Hand Habits — SUN BEHOLDS ME
20. Skylar Fri — Better
21. BLONDAGE — Stoned
22. Rain­bro­t­her — Blue
23. Modest — Pride
24. Turquoise Sun — Sleeping
25. Mt. Wolf — Heavenbound
26. Jacob Pavek — RISE! PANIC! PIANO!
27. Har­nes Kretzer — Con­fi­ne Me
28. Ben Lukas Boy­sen & Seba­sti­an Pla­no — Win­ding And Unwinding
29. Lisa Mor­genstern — Levi­ta­tion (feat. Seba­sti­an Plano)
30. Lisa Mor­genstern — Levi­ta­tion (Ben Lukas Boy­sen Remix)
31. Chri­sti­an Löf­f­ler — Vind (Max Coo­per Remix)
32. Ryan Davis & Micro­trau­ma — Traces
33. Noi­sia — The Appro­ach (Rival Con­so­les Remix)

 


Om Guldkorns­se­rien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skri­ve sær­skilt om al den gode nye musik, der løben­de udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at sam­le op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned. Al den musik hvor det vil­le være en skam, hvis det gik din næse for­bi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsten nyt og noget er lidt ældre, men altid med en for­mod­ning om, at det med stor sand­syn­lig­hed er gået din næse forbi.

Soundcloud­-p­lat­­for­­men er valgt, for­di det tit er ste­det, hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op, før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om num­re — remixes, boot­legs eller cover­ver­sio­ner, der aldrig får en offi­ciel udgivelse.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!