Guldkorn april 2015

4 jun 2015 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Tiger listens

April-udga­ven af Guld­korns­play­li­sten kom­mer får du her — desvær­re en del for­sin­ket pga. travlhed og nog­le tek­ni­ske pro­ble­mer. Men mon ikke, den sta­dig er rele­vant? Jeg over­be­vist om, at der er en pæn por­tion af listens 38 num­re som vil tage dig med storm!

Den­ne gang er der lidt fle­re nye spæn­den­de dan­ske nav­ne på listen end sæd­van­ligt — hele 10 styks! De udvalg­te er:

North Fall, Anto­nio Gram, Gliss, Ken­taur, De Underjor­di­ske, Lowly, The Radar Post, LISS, Slo­op og ticktock.

 

Trackliste:

1. Fei­vel — Get My Way With You
2. Hig­ha­saki­te — Hea­ven­ly Fat­her (Bon Iver cover)
3. Anto­nio Gram — Demons Feat. Emma Sehe­sted & ELOQ
4. Ali­ce Boman — Rea­son To Belie­ve (Rod Stewart cover)
5 Son Lux — Chan­ge Is Everything
6. Ben Khan — Zenith
7. Young Won­der — Swe­et Dreaming
8. Axel Flóvent — Forest Fires
9. Boats — Shallows
10. North Fall — North Fall — Aegir
11. MNDR — Lock & Load Feat. Kil­ler Mike
12. Gliss — Mirrored
13. FYFE — Conversations
14. Gomi­na — Stupid (Ful­ge­an­ce Remix)
15. Ken­taur — Mat­ter & Stone
16. Whi­te Bir­ches — We’re Gon­na Fall
17. The Mary Onet­tes — Ruins (feat. Maria Usbeck)
18. River Tiber — No Talk
19. John Metcal­fe — Just Let Go (ft. Natasha Khan)
20. De Underjor­di­ske — Hvis Du Forstod
21. AURORA — Run­ning With The Wolves
22. L o w l y — Fire
23. Mis­un — After Me
24. The Radar Post — Not­hin­g’s Hol­ding You Back
25. Unk­nown Mor­tal Orche­stra — Can’t Keep Check­ing My Phone
26. Life In Film — Anna, Plea­se Don’t Go
27. LISS — Try (demo)
28. Slo­op — Sum­mer Girls
29. The Big Moon — Sucker
30. Chri­sti­an Löf­f­ler — York
31. Throwing Snow — Lumen
32. Bea­u­vil­le — Let­ting In (Prod. by NoMBe)
33. Sykes – Best Thing
34. tick­to­ck — Time For A New School Of Alchemy
35. Bosco Rogers — French Kiss
36. Han­nah Cohen — Baby
37. Óla­fur Arnalds — TREE
38. Nils Fra­hm — Some

 


Om Guldkorns­se­rien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skri­ve sær­skilt om al den gode nye musik, der løben­de udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at sam­le op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned. Al den musik hvor det vil­le være en skam, hvis det gik din næse for­bi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsten nyt og noget er lidt ældre, men med en for­mod­ning om, at det med stor sand­syn­lig­hed alli­ge­vel ikke er noget, du ken­der (god musik bli­ver som bekendt aldrig for gammelt).

Det fede ved soundcloud­p­lat­for­men er, at det tit er ste­det hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om num­re, der aldrig får en offi­ciel udgivelse.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!