Guldkorn april 2014

18 maj 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

khali-may4323
Artwork: http://penabranca.tumblr.com/

Der er så sinds­sygt meget fedt musik der­ude, jeg ger­ne vil dele med jer. Aller­helst vil­le jeg ger­ne knyt­te en fortjent kom­men­tar til hver kunst­ner eller tra­ck, men pga. tids­nød, er det desvær­re ikke muligt. Jeg er kun én mand og den gode musik strøm­mer ind endeløst.

Der­for er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at sam­le op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned. Al den musik hvor det vil­le være en skam, hvis det gik din næse for­bi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsen nyt og noget er lidt ældre, men med en for­mod­ning om, at det med god sand­syn­lig­hed alli­ge­vel ikke er noget, du ken­der (god musik bli­ver som bekendt aldrig for gammelt).

Det fede ved soundcloud­p­lat­for­men er, at det tit er ste­det hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om num­re, der aldrig får en offi­ciel udgivelse.

Her føl­ger — lidt for­sin­ket, stør­ste­delen af de num­re, der har gjort størst ind­tryk på mig i løbet af april måned.

Det dan­ske islæt fin­des den­ne gang i form af sing­ler fra Can­cer, Lowly, The Wands og Blaue Blu­me. Boo­le­an Car­go har smidt en ny demo op, og Hjor­te­ne, Bro­ken Twin og Ice Cream Cat­hed­ral er repræ­sen­te­ret med san­ge fra nyud­giv­ne, anbe­fa­lel­ses­vær­di­ge fuldlængdealbums.

 

Tra­ck­li­ste:

1. Solo­mon Grey — Glas/Green
2. Chro­me Sparks — Goddess
3. Doug­las Dare — Swim
4. Prayt­hing — Kids Will Be Kids
5. Hjor­te­ne — Cana­da (fea­turing Loren­zo Woodrose)
6. Small Bla­ck — Recon­struction (Snow­mi­ne Remix)
7. IBERIA — ACAB
8. HUNDREDS — Circus
9. Ice Cream Cat­hed­ral — The Swans
10. Can­cer — Same Col­or As Digi­tal Photography
11. AQUILO — You There
12. Mur­mur — Idylle
13. Lowly — Daydreamers
14. The Ant­lers — Palace
15. Rich Auco­in — Are You Experiencing
16. The Wands — The Dawn
17. Han­nah Dia­mond — Pink and Blue
18. Bat­hs — Oce­an Death
19. Brett — Chalon
20. Adna — Night
21. Boo­le­an Car­go — Wave Po
22. Dream Koa­la — Saturn Boy
23. Pho­ria — Emanate
24. Bro­ken Twin — Sun Has Gone
25. RÁJ — Let Me Love You
26. Blaue Blu­me — In Disco Lights
27. Son Lux & BOOTS — Troub­led World

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!