Goodie bag #4

2 jan 2011 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Den­ne fjer­de Goo­die Bags før­ste num­mer er fra Hia­tus. Han laver drøm­men­de, melan­kolsk musik, der uund­gå­e­ligt frem­kal­der bil­le­der på net­hin­den. Han bru­ger samp­les fra hans per­si­ske fars pla­de­sam­ling, der­af det mel­le­møst­li­ge præg på Save Your­self.

Laying soft against your skin like the sha­dows on the wall.”

Hia­tus — Save Your­self (Ghost Notes, 2010) (Right cli­ck to download)

Hia­tus — Save Yourself

Det­te Appa­rat remix fra 2008 skal frem i lyset igen. Elsker den tål­mo­dig opbyg­ning, hvor der grad­vist kom­mer fle­re og fle­re lag på. Episk remix!

Raz Oha­ra & the Odd Orche­stra — Whe­re he at (Appa­rat remix) (Thin­gs to Be Fri­ck­led — Parts & Remixes, 2008) (Right cli­ck to download)

Raz Oha­ra & the Odd Orche­stra — Whe­re he at (Appa­rat remix)

Sid­ste goo­die er den­ne sør­ge­li­ge sang fra søsken­de­par­ret Angus & Julia Sto­ne fra Australien.

Angus and Julia Sto­ne — San­ta Moni­ca Dream (Right cli­ck to download)

105-angus_and_juli­a_­sto­ne-san­ta_­mo­ni­ca_dream

Hia­tus | Appa­rat | Angus & Julia Sto­ne | Raz Oha­ra & the Odd Orchestra

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!