Goodie Bag #9

30 sep 2011 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Det har stå­et lidt stil­le på blog­gen i for­hold til Musik Mig Hårdt kate­go­ri­en, men i det­te ind­læg ret­ter jeg lidt op på det.

Vi læg­ger hårdt ud med et num­mer, der net­op er lan­det i min mail boks. Num­me­ret fra Phinz pum­per takt­fast der­ud­af med et cat­chy ant­hem lig­nen­de melo­distyk­ke og et beat, der får mig til at tæn­ke på en lyd fra slut halvfemserne.

Phinz-One by Phinz

 

Vi ken­der nok alle til det fæno­men, at pro­cen­ter­ne i blo­det kan få en til at føle sig uover­vin­de­lig og fryg­te­løs ud i nat­tens eska­pa­der. Her har du det char­me­ren­de Moongoo­se remix af The Gom­b’s Super­man, med den sigen­de fra­se: “I was Super­man until I found I wasn’t sober”.

The Gomb — Super­man (Mongoo­se remix) by Chi Recor­dings

 

Jeg var for­ny­lig inde og se Nico­las Win­ding Refns Dri­ve i bio­gra­fen, hvor det­te elek­tro hou­se num­mer med kla­re refe­ren­cer til 80’er sound­tra­cks gik lige i blo­det på mig. Arti­sten er Kavin­sky, som jeg ikke kend­te i for­vej­en. Hvis man synes at kun­ne spo­re nav­ne som Daft Punk, Justi­ce og Seba­sti­an i Kavin­sky’s lyd, er det­te ikke så mær­ke­ligt. Guy-Manu­el de Homem-Chri­sto fra Daft Punk har pro­du­ce­ret num­me­ret og Kavin­sky har des­u­den haft en del at gøre med folk fra Ed Ban­ger pla­de­sel­ska­bet, bl.a. tur­ne­ret med Justice.

Nigh­tcall (feat. Love­foxxx) by Kavin­sky

 

Phinz | The Gomb | Mongoo­se | Kavin­sky

 

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!