Goodie Bag # 15: Chill

3 feb 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Goldroom

Det er på tide, at kick­star­te Goo­di­e­bag-seri­en her på MMB igen. Den­ne gang i chill-out-mode!

Over de sid­ste par måne­der har jeg sam­let alle de lækre chil­le­de san­ge, jeg er fal­det over i min søgen efter nye musi­kal­ske guld­korn på det sto­re Inter­net. De fle­ste er nye­re opda­gel­ser, men der er også et par gam­le per­ler, der hos mig har fået klas­si­ker­sta­tus (Eve­nings’ Babe og Seven Satur­days’ Au Revoir). Man­ge af kunst­ner­ne er små stjer­ne­frø, der er på vej frem og som i sand­syn­lig­vis vil høre mere til her på blog­gen på et eller andet tidspunkt.

De fle­ste af num­re­ne er elek­tro­ni­ske down­be­at­per­ler. Nog­le af nume­ne er loun­ge­de men er væsent­ligt mere melo­di­ske, end hvad det er min erfa­ring, at loun­ge mesten­dels er. Et andet fæl­les­træk er en udtalt luf­tig­hed — jeg er gået efter føle­lel­sen af, at dri­ve rundt på en stor, blød bomuld­sky med en strå­len­de udsigt over langstrak­te, fro­di­ge mar­ker med græs og korn, der vej­rer blidt frem og til­ba­ge i den sag­te vind. Hen imod slut­nin­gen af kom­pi­la­tio­nen træk­kes tem­po­et mere og mere ud af san­ge­ne og de sid­ste san­ge er helt uden beats og er mere nyklas­si­ske og ambi­en­te i deres udtryk. En mulig favo­rit, selv­om jeg har svært ved at væl­ge, er Gol­drooms ekstremt drøm­men­de og nostal­gi­ske Fif­te­en (Feat. Chela).

 

Her er kunst­ner­ne på én lang per­leræk­ke med natio­na­li­tet i paren­tes og med links til soundcloud pro­fi­ler, hvis du skul­le få lyst til at gå på yder­li­ge­re opda­gel­se. Læg mær­ke til, at der også er tre dan­ske kunst­ne­re med (Furns, Holt­oug og Unkwon).

Gems (US), Furns (DK), Yus (US), Holt­oug (DK), Gol­droom (US), Michum (DE), Cat­ching Flies (UK), Pair Of Arrows (US), Con­ner Young­blood (US), Rit (FR), Unkwon (DK), Ibe­ria (DE), Car­los Moli­na (US), Loft Apart­ment (FI), Mt. Wolf (UK), Seven Satur­days (US), Austro­nauts, etc. (US), Eve­nings (US), Esme­ri­ne (CA), Jon Hopkins (UK)

I alt knap en time  og 45 minut­ter, hvor du kan sæt­te alt på stand­by. Jeg håber, du kan lide det!

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!