Goodie Bag # 14

13 jun 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Foto­graf: Deni­se Nouvion

I et des­pe­rat for­søg på at udbre­de kend­ska­bet til en lang ræk­ke gode san­ge fra inter­es­san­te kunst­ne­re fra Inter­net­tes krin­gelkro­ge, er den­ne Goo­die Bag noget stør­re, end den sæd­van­lig­vis er. Du skal bl.a. lyt­te til span­ske Gra­nit, portu­gi­si­ske Micro­pla­ne ame­ri­kan­ske Faces On Film, Ghost Loft, Vaca­tio­ner og Snow­mi­ne og et par tra­cks fra dan­ske Tara­ga­na Pyja­ra­mas kom­men­de pla­de samt Tomas Bar­fods (Who Made Who) nye pla­de Salt­on Sea.

Sprin­ger­Par­ker — Lib­ret­to (Rival Con­so­les Remix) (Right cli­ck to download)

Lib­ret­to (Rival Con­so­les Remix)

 

Rival Con­so­les | Sprin­ger­Par­ker | Micro­pla­ne | Gra­nit | Mister Lies & Dif­fe­rent Sle­ep | Mmo­t­hs | Faces On Films | Tara­ga­na Pyja­ra­ma | Tomas Bar­fod | Snow­mi­ne | Mini­kon | Sun Glit­ters | El sueño dela casa propia

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!