Goodie Bag #12

13 mar 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

 

Foto: Feli­cia

En Goo­die Bag, der står i det drøm­men­de og melan­kol­ske udtryks tegn.

Nyt fra gam­le ken­din­ge på Musik Mig Blidt som Beat Cul­tu­re, Guer­re, Hia­tus og Shu­ra og et regu­lært guld­korn af det for de fle­ste ukend­te musik­kol­lek­tiv Archi­ve. Elsker det num­mer! Er jeg den eneste?

Tryk på num­re­nes titel for at kom­me til deres oprin­del­ses­sted på Soundcloud, hvor du ofte kan down­lo­a­de, hvis down­lo­ad-knap­pen ikke er til ste­de her på siden. Buy-knap­pen bety­der nog­le gan­ge også gra­tis download.

Archi­ve — The Emp­ty Bott­le (Right cli­ck to download)

03-archi­ve-the_emp­ty_­bott­le

 

Niki & The Dove | Jakwob | Beat Cul­tu­re | Hia­tus | wrm | Guer­re | Matt Cor­by | Archi­ve

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!