Goldie Chorus

7 apr 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

by woodcum4

Foto:  Phi­lipp Igumnov

Gol­die Chorus er et enmand­spro­jekt fra Køben­havn star­tet af Emil David­sen, der tid­li­ge­re har været san­ger og sangskri­ver i ban­det Let Me Play Your Gui­tar. Des­u­den er han også er live-med­lem af et andet enmand­spro­jekt, Indi­ans.

Musik­ken kan beteg­nes som psych-pop i den for­stand, at den gode melo­di er domi­ne­ren­de, men san­ge­nes byg­ge­klod­ser har en snært David Lynch asso­ci­e­ret “weird­nes­sfak­tor” over sig. Det lyder lidt som om, at san­ge­ne er pak­ket ind i et net af mild dis­so­nans og forvræng­ning. Som om en ellers god drøm er på kan­ten til at vip­pe over i en ond drøm. Som om noget grimt lurer under den køn­ne over­fla­de. Det er pir­ren­de og giver mig lyst til at høre mere.

 

Tjek også san­ge­nes til­hø­ren­de videoer:

 

Gol­die Chorus | Soundcloud
Gol­die Chorus | Facebook

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!