Godt nytår!

6 jan 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

avatars-000018614344-2p78eh-t500x500

Der har ikke været meget akti­vi­tet her på siden de sid­ste par uger på grund af jule- og stu­di­e­travlhed. Det bli­ver der lavet om på fra nu af!

Jeg glæ­der mig til et nyt år, der bl.a. byder på nye sam­ar­bej­der mel­lem Musik Mig Blidt og andre musi­kal­ske aktø­rer. Mere om det snarrest!

Godt nytår kære læser — også på musikfronten!

Til at hjæl­pe med at sky­de det nye år ind har vi et af mine ynd­lings­num­re fra de dan­ske indi­ero­ck­e­re The Kis­saway Trail, som bars­ler med nyt i 2013 samt et Lord Huron cover af nytårs­klas­si­ke­ren Auld Lang Syne. Lord Huron er et af de få bands, der kan slip­pe af sted med at bru­ge pan­fløjte med inte­gri­te­ten i behold og stod i øvrigt bag en af de mest har­moni­ske pla­der fra det for­gang­ne år, Loner­so­me Dreams. På det­te nytårscover lyder de dog mere som de gjor­de tid­li­ge­re, hvor lyden var mere tro­pisk og calypso-inspireret.

 

Lord Huron | Homepage

Lord Huron | Bandcamp

Lord Huron | Spotify

The Kis­saway Trail | Homepage

The Kis­saway Trail | Facebook

The Kis­saway Trail | Spotify

Related Posts with Thumbnails

Tags: ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!