Geotic — Mend (gratis album download)

6 jan 2011 by Søren Lund Korsgaard, 2 Comments »

Så er der igen nyt fra Musik Mig Blidt ynd­lin­gen Will Wie­sen­feld, som bl.a. laver musik under ali­a­ser­ne Bat­hs og Geo­tic. Mens Bat­hs er hans mere ryt­mi­ske og elek­tro pop ori­en­te­re­de pro­jekt, er Geo­tic mere ren­dyr­ket ambi­ent i sit udtryk.

Det er under sidst­nævn­te ali­as, Wie­sen­feld nu slip­per nyt mate­ri­a­le løs i form af album­met Mend, der er ble­vet til mel­lem den 26. og 30. decem­ber 2010.

Der er tale om drøm­men­de lofi læk­ke­ri­er, som vir­ker utro­ligt afslap­pen­de i sin cir­ku­le­re og repe­ti­ti­ve struk­tur. Sam­ti­dig med at chill out fak­to­ren er i top, inde­hol­der album­met også en var­me, som lige nu fal­der på et sær­de­les tørt sted her i iskol­de Danmark!

Geo­tic — Unwind (Right cli­ck to download)

01 Unwind

Geo­tic —  The Sprawling, Glo­rious New­ness (Right cli­ck to download)

10 The Sprawling, Glo­rious Newness

Geo­tic — Find Your Pea­ce (Right cli­ck to download)

03 Find Your Peace

Det aller­bed­ste er, at Will Wie­sen­feld har valgt at læg­ge hele album­met ud til gra­tis download!

Down­lo­ad Mend album­met direk­te her eller gå til den­ne hjem­mesi­de, hvor du  kan down­lo­a­de hele Geo­tic kataloget!

Bonus info: Album cove­ret, som kan ses her­over, er et såkaldt opto­map bil­le­de af Will Wie­sen­felds ven­stre øjes net­hin­de. Sådan et bil­le­de vil jeg også have taget! Se det i fuld opløs­ning her

Bat­hs | Myspace

Geo­tic | Homepage

Will Wie­sen­feld
Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , ,

2 Comments

 1. Peter siger:

  Hej
  Jeg vil bare sige tak for ophol­det her på din blog

  Keep up the good work

  vh
  Peter

 2. admin siger:

  Hej Peter,

  tak for de ven­li­ge ord :)

  vh Søren

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!