Gem Club

25 jan 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Pho­to by Jared Graves

Gem Club er et band, jeg har været forel­sket i, siden jeg opda­ge­de debutal­bum­met Bre­a­kers for ca. 4 måne­der siden. Med tre enkel­te pri­mæ­re vir­ke­mid­ler; pia­no, cel­lo og melan­kol­ske, hvi­sken­de voka­ler laver duo­en smuk og røren­de musik. Musik der frem­kal­der bil­le­der, der bevæ­ger sig mel­lem det frost­kla­re og tågede.

Udtryk­ket er følel­ses­mæs­sigt intenst og stem­nings­mæt­tet, men ind­by­der alli­ge­vel i kraft af sit lang­som­me tem­po og tøven­de karak­ter sin lyt­ter til tage en pau­se og ven­de blik­ket indad.

Her er nog­le eksempler/gratis downloads:

Gem Club — Sevens  (Right cli­ck to download)

Gem Club — Sevens

Gem Club — Acid And Eve­ryt­hing (Right cli­ck to download)

Gem Club — Acid and Everything

 

Gem Club — 252 from Gem Club on Vimeo.

 

Stream debutal­bum­met Bre­a­kers:

 

Stream EP’en Acid and Everything:

 

Gem Club | Homepage

Gem Club | Spo­ti­fy

Gem Club | Facebook

Gem Club | Soundcloud

Gem Club | Bandcamp

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!