Fredrik

15 feb 2011 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Fredrik er en trio (tid­li­ge­re duo) fra Sve­ri­ge, som det er på tide, jeg skri­ver lidt om. De har 2 albums i baga­gen — Na Na Ni fra 2008 og Tri­lo­gi fra 2010, der er et opsam­lings­al­bum bestå­en­de af 3 EP’er.

Der er noget orga­nisk og melo­disk over Fredriks udtryk, som til­ta­ler mig. Her er et par af favo­rit­ter­ne fra før­nævn­te udgivelser.

Fredrik — Ali­na’s Pla­ce (Na Na Ni, 2008) (Right cli­ck to download)

02 — ali­na’s place

Fredrik — Omberg (Tri­lo­gi, 2010) (Right cli­ck to download)

Fredrik — Omberg

Natu­ren og sko­ven synes at være er en inspira­tions­kil­de for sven­sker­ne. Lige­som sko­ven både kan vir­ke ven­lig og uhyg­ge­lig og i det hele taget kon­trast­fyldt, maler Fredrik et lydtæp­pe, der veks­ler mel­lem har­monisk skøn­hed, krystal­k­ni­tren­de nor­disk kul­de, betryg­gen­de var­me og en under­lig­gen­de mystik — græn­sen­de til det uhyggelige.

I novem­ber udgav trio­en EP’en ORIGAMI, der gav smags­prø­ver på, hvad vi kan ven­te os til 29. marts, hvor det tred­je fuld­læng­de album Flora udkom­mer på The Kora Records. Hvis smags­prø­ven her­un­der er en indi­ka­tor for, hvad Flora vil byde på, så glæ­der jeg mig til at give det en lyt­ter. Lur mig, om jeg ikke vil for­svin­de i musik­ken — og nyde det i ful­de drag.

Fredrik — Whi­te On Whi­te (ORIGAMI EP, 2010) (Right cli­ck to download)

fredrik_whi­te-on-whi­te

Fredrik | Homepage

Fredrik | Myspace

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!