Frederik Teige

9 jan 2011 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Fre­de­rik Tei­ge, gui­ta­rist i Efter­klang, er klar med sit debut album Body God, som udkom­mer den 14. januar.

Tei­ge har selv skre­vet alle san­ge­ne og spil­ler selv­føl­ge­lig også selv gui­tar og syn­ger.  Album­met er pro­du­ce­ret af Tei­ge selv og den tid­li­ge­re trom­mesal­ger i Power­so­lo, Jens Benz.

På pla­den med­vir­ker også en lang ræk­ke Musik Mig Blidt ynd­lin­ge;  Anna Brøn­sted, (Our Bro­ken Gar­den), Nik­las Anton­son (Efter­klang og Slar­af­fen­land), Peter Bro­de­ri­ck (Efter­klang og solo­ar­tist), Cæci­lie Tri­er (Chi­mes and Bells) og Mike Taa­ge­høj (Slar­af­fen­land).

Med bidrag fra så man­ge yderst kom­pe­ten­te musi­ke­re er mine for­vent­nin­ger i hvert fald ikke ble­vet mindre!

Her kan du høre to num­re fra album­met og den tid­li­ge­re sing­le Invi­sib­le Vam­pi­res. De er ret for­skel­li­ge, men alle skøn­ne og velarrangerede.

Fre­de­rik Tei­ge — What Is New (Right cli­ck to download)

Fre­de­rik­Tei­ge-Wha­tIs­New

Fre­de­rik Tei­ge — Ele­va­te (Right cli­ck to download)

Fre­de­rik Tei­ge — FREDERIK TEIGE _ELEVATE (SINGLE) + REMIX — 01 ELEVATE (ORIGINAL)

Fre­de­rik Tei­ge — Invi­sib­le Vam­pi­res (Right cli­ck to download)

Fre­de­rik Tei­ge — Invi­sib­le Vampires

Kig for­bi Fre­de­rik Tei­ges Bandcamp den 14. janu­ar og vælg selv, hvor meget du vil beta­le for album­met — ja du kan end­da få det helt gra­tis — men hvis du kan lide, hvad du hører, så opfor­drer jeg dig til at done­re et beløb.

Fre­de­rik Tei­ge | Bandcamp

Fre­de­rik Tei­ge | Facebook

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!