Flag White

25 maj 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Falg White

Bjørn Ale­xan­der Gøtzs­che Lan­ge går under kunst­ner­nav­net Flag Whi­te og har rum­ste­ret i den køben­havn­ske under­grund et styk­ke tid. For­ny­lig faldt jeg over en ræk­ke nye­re demo­er på hans soundcloud, der vir­ker så loven­de, at jeg blev nødt til at gri­be til tasterne.

Flag Whi­tes lyd er episk og stor­la­dent pop­pet med tin­dren­de og him­mel­strøgs­far­ve­de synt­hs. Man kun­ne pas­sen­de kal­de hans musi­kal­ske out­put for dreamsca­pes, for der er noget befri­en­de drøm­men­de og eska­pi­stisk over num­re­ne. Det er lidt som at lyt­te til ekko fra en ani­me­ret og mere far­ve­rig pen­dant til vores egen ver­den. Når den er lysest min­der Bjørns vokal i øvrigt lidt om Mews Jonas Bjer­res vokal, og det kan jo kun være en god ting. Noget andet Flag Whi­te deler med Mew er en sans for gode melodier.

Her er en røv­fuld demo­er, du roligt kan luk­ke øjne­ne til.

Flag Whi­te — Jeg Husker Kun Detaljen

 

Don’t Tell, Don’t Fall by Flag Whi­te from Bjørn Ale­xan­der Gøtzs­che Lan­ge on Vimeo.

 

Flag Whi­te — Lights Out

Flag Whi­te — Let­ter To A Friend

Flag Whi­te — Yosemite

Flag Whi­te — Asunder

Flag Whi­te — Recreate

Flag Whi­te — Soli­tu­de 12

 

Flag Whi­tes to soundcloud-pro­fi­ler vrim­ler med demo­er som dis­se, så jeg håber, han snart sam­ler de bed­ste og får lavet de fær­di­ge ver­sio­ner, så der kan kom­me en ny “rig­tig” udgivelse.

Her i mel­lem­ti­den et par favo­rit­ter fra EP’en Let Go fra 2011.

Flag Whi­te — Alaska

Flag Whi­te — Of Laugh­ter And Forgetting

 

Flag Whi­te | Soundcloud 1
Flag Whi­te | Soundcloud 2
Flag Whi­te |Bandcamp
Flag Whi­te | Facebook

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!