Feng Li

23 mar 2011 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

En kam­me­rat anbe­fa­le­de mig at kig­ge nær­me­re på dan­ske Feng Li efter at have ople­vet dem live. Han sam­men­lig­ne­de dem med indie pop rock­er­ne Mew og The Kis­saway Trail, som jeg beg­ge har en stor svag­hed for, så min nys­ger­rig­hed var der­med vakt.

Feng Li består af Jonas Han­sen, Dan Egmo­se og Søren Sun­ding og har tid­li­ge­re spil­let i Bal­li­stop­ho­nic, Cin­no­ber, Appa­rent­ly NO and Stork And Owl og Ave. Deres musi­kal­ske uni­vers har fokus på den gode melo­di og højt til lof­tet og veks­ler mel­lem det melan­kol­ske og energiske.

Jeg sav­ner måske en smu­le kant, vild­skab hos Feng Li — det er lidt for pænt, pole­ret og for­ud­si­ge­ligt, og vis­se ste­der vir­ker voka­ler­ne en tand påta­ge­de på mig. Ikke desto min­dre synes jeg sta­dig, ban­det viser gode tak­ter, og jeg ser frem til at høre mere fra de tre gutter.

Num­re­ne her­un­der er fra Ep’en, der gra­tis kan down­lo­a­des fra Feng Li’s hjem­mesi­de.

Ban­dets debutal­bum udkom­mer til for­å­ret. Du kan i øvrigt tjek­ke ban­det ud live på Under­hu­set i Køben­havn den 25/3.

Feng Li — Thorns (Right cli­ck to download)

THORNS

Feng Li — Beat­ings (Right cli­ck to download)

BEATINGS

 

Feng Li | Homepage

 

 

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!