Fauxe — Ubuntu EP

17 mar 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Fauxe

Fauxe er en fyr fra Sin­ga­po­re, og det er sådan set det, der fin­des af bag­grund­s­in­fo om ham. I lig­hed med man­ge andre sove­væ­rel­se­s­a­ti­ster fore­træk­ker Fauxe ano­ny­mi­te­ten og at lade musik­ken tale for sig selv.

Han deler der­med både per­son­lig­træk­ket skyhed samt lydu­ni­vers med kunst­ne­re som Holy Other, Buri­al og Balam Acab. Lige­som dis­se kunst­ne­re gør Fauxe sig i smuk­ke, atmos­fæ­ri­ske, elek­tro­ni­ske kom­po­si­tio­ner med mani­p­u­le­re­de voka­ler, der bader lyden i et magisk og ofte spø­gel­ses­ag­tigt skær. At lyt­te til Fauxe er lidt som at få et glimt af skøn­he­den i en anden ver­den, der lig­ner vores, men hvor der her­sker andre fysi­ske love, og hvor mør­ke omfav­nes som en kær ven.

Jeg er fal­det pla­dask for Fauxes EP Ubun­tu, hvor sær­ligt num­me­ret Thanks Ms Pan­da vir­ke­lig tager kej­ler med sit tun­ge beat, kæl­der­dy­be bas og ufat­te­ligt lækre voka­le detal­jer. Fauxe har lavet en regu­lær geni­streg med de dram­ti­ske skift i tone­høj­den (pitch). Melo­di­en i sig selv har jeg haft på hjer­nen hele ugen, og jeg tror aldrig jeg bli­ver træt af den!

 

En anden favo­rit Fauxes for­tolk­ning af Justin Tim­ber­la­kes My Love, som her veks­ler mel­lem at være pak­ket ind i en blid, bøl­gen­de atmos­fæ­re og bob­len­de beats.

 

Hør EP’en i sin helhed:


Fauxe har også et par dej­li­ge remixes på samvit­tig­he­den. Lyt engang til hans remixes af The XX’s Angels og Cold­plays Fix You:

 

Gå selv på opda­gel­se på Fauxes Soundcloud og Bandcamp sider, hvor der er meget mere musik. Også musik, der går i andre ret­nin­ger end det, jeg her har præsenteret.

Fauxe | Soundcloud
Fauxe | Bandcamp
Fauxe | Facebook

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!