Far Away From Fiji — What Was Lost (EP)

29 sep 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Kræf­ter­ne bag ban­det med det pud­si­ge navn Far Away From Fiji tæl­ler Ras­mus Zed­litz (tid­li­ge­re The Late Para­de) og Nico­lai Qvind­b­jerg (tid­li­ge­re The Late Para­de) samt film­ma­ger og trom­mesla­ger Jep­pe Kolstrup.

Jeg har dæk­ket ban­det ret inten­sivt her på blog­gen fra de duk­ke­de op på min radar for næsten to år siden. Løben­de har de spyt­tet den ene gui­t­ar­bår­ne pop-per­le ud efter den anden, så der har været god grund til at hol­de øje med dem!

En gra­tis EP sam­le­de op på dis­se og har været til­gæn­ge­lig et halvt års tid på trio­ens hjem­mesi­de, og nu er der min­sand­ten ende­lig igen nyt fra Far Away From Fiji  i form af en ny EP med tit­len What Was Lost.

Opskrif­ten er den sam­me som tid­li­ge­re. Lo-fi æste­tik, vokal pak­ket ind i blid rum­klang, enk­le akkor­der og melo­di­er, der skæ­rer ind til benet. Og så melan­ko­li­en og nostal­gi­en, der går hånd i hånd og synes at være inspi­re­ret af barn­doms­min­der og reflek­sio­ner over en svun­den tid.

Det er så for­ban­det smukt at jeg bli­ver nødt til at poste alle fire san­ge fra den nye EP, som kan down­lo­a­des gra­tis sam­men med den for­ri­ge EP med et enkelt tryk på Far Away From Fijis hjemmeside.

Far Away From Fiji — Trust

Trust

Far Away From Fiji — Hesitate

Hesi­ta­te

Far Away From Fiji — Keep It Dark

Keep it Dark

Far Away From Fiji — Somewhere

Somewhe­re

 

Hvis du ikke ken­der til ban­det i for­vej­en, og kan lide hvad du hører, så husk at fire fan­ta­sti­ske san­ge fra den gam­le selvb­te­tit­le­de EP også føl­ger med, når du down­lo­a­der den nye.

To ældre san­ge er ikke at fin­de på nogen af de to EP’er. Men de er også fan­ta­stisk smuk­ke, så dem jeg synes ikke du skal sny­des for. Der­for kan du høre/downloade de to ældre san­ge her:

Far Away From Fiji — Built Up Sce­ne­ry (Down­lo­ad)

Far Away From Fiji — Built Up Scenery

Far Away From Fiji — Cut­ting Through Fields (Down­lo­ad)

Far Away From Fiji — Cut­ting Through Fields

 

Synes også lige du skal nyde et læk­kert remix fra Ole Bjórn der giver den ultra nostal­gi­ske We Would Be Kings fra før­ste EP et mere elek­tro­nisk og upbe­at præg:

Far Away From Fiji — We Would Be Kings (Ole Bjórn Remix)

Far Away From Fiji — we_could_be_kings_rmx

FAR AWAY FROM FIJIWE COULD BE KINGS (rmx by Oleb­jórn) from Far Away From Fiji on Vimeo.

 

Far Away From Fiji | Homepage

Far Away From Fiji | Facebook

Far Away From Fiji | Blog

Far Away From Fiji | Soundcloud

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!