Exitmusic — From Silence EP

12 okt 2011 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Den New York base­re­de duo Exit­mu­sic bestå­en­de af Alek­sa Pal­la­di­no og Devon Church, som i øvrigt er ægte­fæl­ler, gjor­de sig kort bemær­ket med pla­den The Decli­ne Of The West i 2007. Siden har der været stil­le omring duoen.

Nu har de imid­ler­tid fået gang i musik­ken igen og udgav den 4. okto­ber EP’en The Silen­ce på pla­de­sel­ska­bet Secret­ly Cana­di­an. Den inde­hol­der fire stær­ke num­re, der giver mig gåse­hud. Det er svært at sæt­te fin­ge­ren på præ­cist hvor­for. Men Pal­la­di­nos stem­me spil­ler bestemt en rol­le heri. Den veks­ler mel­lem at være smuk og drøm­men­de (The Hours) og deci­de­ret cre­e­py og skæb­nesvan­ger (The Sea, The Modern Age, The Silen­ce). Men lige­gyl­digt om vi bevæ­ger os i det drøm­men­de eller mare­ridts­præ­ge­de uni­vers, er det svært ikke at bli­ve dra­get af Exit­mu­si­cs følel­ses­sam­men­sat­te udtryk, der rum­mer man­ge lag og rige­ligt med rumklang.

Iføl­ge dem selv skul­le EPén tema­tisk udfor­ske både per­son­ligt og uni­ver­selt tab — ned­bry­del­se af natu­ren og ned­bry­del­se af men­ne­ske­lig natur. Inspira­tions­kil­der­ne tæl­ler mester­li­ge pla­der som Radio­he­ad’s Kid A, Sigur Ros’ Ágætis byrjun og God­spe­ed You Bla­ck Emperor.

Tre af de fire num­re på EP’en kan strea­mes her­un­der (The Sea kan down­lo­a­des), og sid­ste num­mer The Silen­ce kan du høre via pastemagazine.com

Exit­mu­sic — The Hours by DOJAGSC

“The Sea” by Exit­mu­sic by DOJAGSC


Et par musik­vi­deo­er, der effek­tivt demon­stre­rer de to drøm­men­de til­stan­de beskre­vet ovenfor:

EXITMUSIC — “The Hours” from ste­reogum on Vimeo.

 

The Sea from EXITMUSIC on Vimeo.

 

The Silen­ce EP kan købes her.

Den 4 år gam­le The Decli­ne Of The West kan købes via iTu­nes.

 

Exit­mu­sic | Facebook

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!