Essáy

29 jan 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Essáy er ung pro­du­cer fra Tys­kland, der laver hvad han selv kal­der for emo­tio­nel ambi­ent dub og ele­tro­ni­ca.  Musik­ken er en smuk kom­bi­na­tion af mini­ma­li­sti­ske beats, atmos­fæ­risk rum­klang og samp­les fra natu­ren (f.eks. regn) og andre sange.

Mor­ning Moun­tain er kraf­tigt inspi­re­ret af Rhi­an She­e­hans lige­så smuk­ke Bor­rowing The Past. Hav tål­mo­dig­hed. Den udvik­ler sig lang­somt over knap 7 minut­ter, men vil under­vejs få dig til at føle dig vægtløs:

 

Her er inspirationskilden:

 

Fle­re tra­cks med vægt­løs kvalitet:

 

Essáy | Soundcloud

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!