Emil & Friends

27 aug 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Emil & Fri­ends er Emil Hewitt, der er bosat i New York. Jeg er ble­vet ret glad for to covers, han har lavet af hen­holds­vist et Body Langu­a­ge og Neon Indi­an num­mer. Først­nævn­te er en læk­ker sexet stør­rel­se mens sidst­nævn­te er ultra 80’er cool og snildt vil­le pas­se ind på sound­tra­ck­et til fil­men Drive.

 

Emil & Fri­ends udgav sid­ste år LP’en Lo & Behold bestå­en­de af en ræk­ke under­li­ge ori­gi­na­le pop­san­ge, jeg egent­lig ikke kan lide — und­ta­gen num­me­ret Precrip­tions, der med sin var­me gui­tar, gode melo­di og nostal­gi­ske lyd ram­mer plet. Mere af det Emil!

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!