Embers — Hollow Cage

2 dec 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Video­en nede­un­der efter­lod mig ånde­løs og drev mig med det sam­me til taster­ne, så jeg kun­ne dele det med dig der­u­de bag skær­men. Men først lidt om ban­det bag videoen.

Embers er et fire­mands band fra Man­che­ster, der spil­ler post rock lig­nen­de musik, med inspira­tion fra film­mu­sik-kom­po­ni­ster som Hans Zim­mer, Bri­an Eno og John Murp­hy samt nye­re bands som Sigur Rós, Arca­de Fire og Radio­he­ad. Ind­til vide­re har ban­det kun udgi­vet nog­le sing­ler, hvor udtryk­ket har været i den stø­jen­de ende af ska­la­en, mens det nye num­mer, Hol­low Cage i video­en nede­un­der, er mere ren i lyden. Jeg fore­træk­ker den­ne rene­re lyd, hvor de man­ge lag i musik­ken træ­der tyde­li­ge­re frem.

Hol­low Cage er en 7‑minutters følel­ses­mæs­sig beru­sen­de ople­vel­se, hvor Embers får hjælp af en cel­list, vio­li­nist og to kor­pi­ger. Num­me­ret star­ter med bli­de, langstrak­te ambi­en­te toner, der lang­somt byg­ger op til en majestætisk afslut­ning med dun­dren­de trom­mer, hvi­nen­de gui­ta­rer og kla­gen­de voka­ler. Instru­men­ter og sangstem­mer smel­ter til sidst sam­men i et meget mæt­tet lyd­bil­le­de, der er noget af det smuk­ke­ste og mest inten­se, jeg har hørt i år.

Num­me­ret er fil­met og opta­get live i et spar­somt belyst Man­che­ster klo­ster. Udover at det bidra­ger til en stem­nings­fuld video, pas­ser kir­kens stor­lad­ne rum­klang per­fekt til ban­dets him­mel­stormen­de lyd. Jeg håber, at ban­det vil over­ve­je at opta­ge mere af deres musik i lig­nen­de rammer.

Embers — Hol­low Cage from Embers on Vimeo.

 

Ban­det har været så gene­rø­se at læg­ge den­ne fan­ta­sti­ske live­ver­sion-opta­gel­se af Hol­low Cage på deres Soundcloud til fri down­lo­ad. Oven i købet i en høj­kva­li­tets- 108 mb wav fil!

 

Embers | Homepage

Embers | Soundcloud

Embers | Facebook

Embers | Bandcamp

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!