Efterklang 4AD Session, Store Vega

26 feb 2010 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Efter­klangs nye album “Magic Chairs” udkom for 4 dage siden og inden da, var det i en begræn­set peri­o­de muligt at lyt­te (strea­me) til hele album­met på Sound­ve­nu­es hjem­mesi­de. Og det benyt­te­de jeg mig selv­føl­ge­lig af.

Jeg var umid­del­bart lidt skuf­fet — jeg ved ikke hvad jeg hav­de for­ven­tet, men jeg synes det lød lidt kede­ligt, ano­nymt og min­dre opfind­somt end de hid­ti­di­ge udspil. Men måske var jeg ikke i det ret­te humør, eller også fun­ge­rer san­ge­ne bare bed­re live, for jeg blev i hvert fald både rørt og opløf­tet af den­ne live ses­sion opta­get i Sto­re Vega.

Efter­klang har skru­et geval­digt op for pop­slu­ser­ne, men til gen­gæld er den gode melo­di kom­met en anel­se mere i cen­trum — og det synes jeg egent­lig også hol­der meget godt. Jeg vil i hvert fald til hver en tid hel­le­re have mine pop­mu­sik-doser leve­ret af Efter­klang end af radi­o­ka­na­ler­ne, der hoved­sa­ge­ligt spil­ler intet­si­gen­de tyg­ge­gum­mi-sam­lebånds pop…

Efter den­ne stem­nings­ful­de ses­sion, over­ve­jer jeg nu kraf­tigt, om jeg ikke kan fin­de plads i bud­get­tet til Efter­klangs kon­cert i Sto­re Vega den 17. april…

Efter­klangs Mys­pa­ce

Efter­klangs hjem­mesi­de

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!