Dumbo Gets Mad — Elephants At The Door

26 aug 2011 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Husker du sce­nen i Dis­ney’s teg­ne­film­s­kla­sik­ker Dum­bo, hvor Dum­bo hal­luci­ne­rer og ser dan­sen­de, syn­gen­de og lyse­rø­de ele­fan­ter? Dum­bo Gets Mad har taget navn fra det­te syre­trip, og det høres tyde­ligt på pla­den Elep­hants At The Door, der rum­mer adskil­li­ge skæ­ve indslag.

Dum­bo Gets Mad er én fyr fra Ita­li­en, hvis man ser bort fra, at hans kære­ste syn­ger på nog­le af num­re­ne. Inspira­tions­kil­der­ne tæl­ler Bibio, Gonjasu­fi, Flying Lotus, The Radio Dept, The Uni­ted Sta­tes of Ame­ri­ca, Ash Ra Tem­pel og CaptainBeefheart.

Pla­den er fuld af gode vibes på gam­mel­dags manér. Der er brugt olds­chool udstyr som ana­lo­ge synthe­tizers og kaset­tebånd­op­ta­ge­re, og det syre­de og skæ­ve fin­der blandt andet sted i form af kob­jæl­der, boble­ma­ski­ner, en vild skri­gen i bagrun­den samt en nær­mest impulsiv tim­ing. Nog­le gan­ge lyder det næsten som en jam ses­sion, for­di det emmer så meget af spil­leg­læ­de og gro­ovy­ness. Læg blandt andet mær­ke til saxo­fo­nen, der kom­mer ind fra siden i star­ten af Plum­my Tale eller det plud­se­li­ge “ele­fant trut” midt i Sle­epi­ng Over.

Nu har jeg efter­hån­den hørt album­met igen­nem man­ge gan­ge og det bli­ver kun bed­re og bed­re. Og hel­dig­vis, for det er vanedan­nen­de stof det her!

Lyt engang til mine favoritter:

Dum­bo Gets Mad — Eclectic Prawn by Bad Pan­da Records
Dum­bo Gets Mad — Why Try? by Bad Pan­da Records

Dum­bo Gets Mad — Mar­me­la­de Kids by Bad Pan­da Records

Dum­bo Gets Mad — Plu­my Tale by Bad Pan­da Records

 

Lyt til hele pla­den i sin ful­de læng­de her­un­der. Du kan også down­lo­a­de hele pla­den gra­tis via Bad Pan­da Records her. Det koster kun et Twitt­ter twe­et eller Face­book like.

Hvis du svær­ger til vinyl kan pla­den erhver­ves i for­ma­tet her.
Dum­bo Gets Mad — Elep­hants At The Door by Bad Pan­da Records

Dum­bo Gets Mad | Facebook

Dum­bo Gets Mad | Bandcamp

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!