Double Moon Mirages debutalbum emmer af tostemmig vellyd og romantiske vibrationer

27 maj 2018 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Efter at have tur­ne­ret rundt i Dan­mark med Hymns from Nine­veh og givet adskil­li­ge kon­cer­ter i eget navn, er Doub­le Moon Mira­ge nu ude med deres selv­be­tit­le­de debutalbum.

Album­met består af 10 san­ge, der byder på solid, klas­sisk sangskriv­ning i sin­ger-songwri­ting-gen­ren. Ægte­par­ret Niko­laj og Hen­ri­et­te Paakjærs ind­føl­te voka­ler er de domi­ne­ren­de vir­ke­me­mid­ler, og de er hel­dig­vis glim­ren­de histo­ri­e­for­tæl­lere og for­mid­le­re af følel­ser. Par­ret syn­ger ofte smukt tostem­migt, hvil­ket til­fø­jer san­ge­ne ekstra kraft og et roman­tisk touch.

San­ge­ne hand­ler om eksi­sten­ti­a­lis­tisk poesi, kær­lig­hed, længsel og ero­tik og giver asso­ci­a­tio­ner til bl.a. Simon and Gar­fun­kel, Leo­nard Cohen og Ser­ge Gains­bourg. Når jeg lyt­ter til album­met, kom­mer jeg til at tæn­ke på følel­sen af at gå med bare fød­der på blødt, fug­tigt mos på en som­mer­dag, hvor det lige har reg­net, men hvor solen nu strå­ler løs. Det er friskt, let og livs­be­kræf­ten­de. Kald mig bare plad­der­ro­man­tisk, men jeg synes fak­tisk også nær­mest, jeg kan høre par­rets kær­lig­hed til hin­an­den igen­nem det­te album. San­ge­ne har såle­des noget sim­pelt, ægte og ærligt i sig, som fan­ger mig, og som jeg fore­stil­ler mig, at de fle­ste vil sæt­te pris på.

Doub­le Moon Mira­ge udkom d. 25 maj via Gateway Music på alle strea­m­ingtje­ne­ster og på vinyl.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!