Det skal du høre på Spot Festival 2013

3 maj 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

spot

Spot Festi­val 2013 løber dags dato af stab­len i smilets by Aar­hus, og selv­om jeg desvær­re ikke kan være til ste­de i år, skal det ikke for­hin­dre mig i at kom­me med mine anbe­fa­lin­ger blandt de man­ge nav­ne. Here we go:

 

Fre­dag:

Boho Dan­cer
Kis­saway Trail
Baby In Vain
Den Sor­te Skole
HighasaKite
Indians
Bro­ken Twin
Lulu Rouge

Schultz And Forever
So So Echo

 

Lør­dag:

Death Val­ley Sleepers
The Whi­te Album
Ice Cream Cathedral
Ásgeir Trausti
Den Sor­te Skole
We Were Born Canaries
Cancer
Kirsti­ne Stub­be Teglbjærg
Hala­san Bazar

 

Tjek arti­ster­ne ud via den­ne den­ne play­li­ste. Spo­ti­fy eller Wimp — vælg selv!

 

Efter­som Den Sor­te Sko­le, We Were Born Cana­ri­es og Can­cer ikke er at fin­de på Spo­ti­fy eller Wimp, får de lidt sær­skilt omtale.

 

sorte skole

Dj-kol­lek­ti­vet og vinyl­spe­ci­a­li­ster­ne Den Sor­te sko­le, kendt fra deres bril­lan­te kon­cer­ter på bl.a. Roskil­de Festi­val fri­gav for­ny­lig deres Lek­tion III, der er en fuld­stæn­dig vir­tuos opvis­ning i sam­pling­tek­nik og musi­ka­li­tet. Knap halvan­den time varer lek­tio­nen og demon­stre­rer et ekstremt eklek­tisk musi­k­ud­valg bestå­en­de af over 10.000 samp­les fra mere end 250 numre!

Lek­tion III kan down­lo­a­des her: http://densorteskole.net/

 

we were born2

We Were Born Cana­ri­es er en dream­pop-duo bestå­en­de af pro­du­cer Jakob Ste­en og san­ge­r­in­de og sangskri­ver Sti­ne Grøn har debutal­bum lige på på trap­per­ne, og før­ste sing­le Whi­te Gold er en drøm­men­de lækkerbisken.

Tjek også det medri­ven­de num­mer Cold Tur­key fra deres selv­be­tit­le­de debut-EP fra 2012.

Hør mere på duo­ens Soundcloud: https://soundcloud.com/wewereborncanaries

 

cancer

Can­cer er et ret mystisk band bestå­en­de af Niko­laj Manu­el Von­sild fra When Saints Go Machine og Kri­sti­an Fin­ne Kri­sten­sen, der også har sit eget pro­jekt, Chorus Grant.

Udover ban­dets mærk­vær­di­ge navn lig­ger det mysti­ske også i, at ban­det intet har udgi­vet end­nu, og der lig­ger intet til­gæn­ge­ligt på soundcloud eller lig­nen­de. Jeg har ikke selv set nogen kon­cer­ter med dem, men påli­de­li­ge kil­der siger, at det hol­der. Så giv dem en chan­ce og få stil­let din nysgerrighed!

 

SPOT Day­par­ty, 3. maj

Kl. 17–21

Spot dayparty

Tra­di­tio­nen tro fin­der en mas­se musi­kar­ran­ge­men­ter sted i Aar­hus, som er rela­te­ret til SPOT, men ikke er en del af det offi­ci­el­le pro­gram. Et af dem er SPOT Day­par­ty, som Musik Mig Blidt ynd­lin­ge­ne Nav­ne­løs har arran­ge­ret, da de ikke kun­ne fin­de sig selv i årets offi­ci­el­le program.

Udover Nav­ne­løs selv optræ­der Schultz and Fore­ver (solo), Maskin­våd og Temple

Arran­ge­men­tet afvik­les på plæ­nen mel­lem spil­le­ste­der­ne Atlas og Voxhall (Vester Allé 15) fre­dag d. 3. maj fra 17.00 til 21.00 og er gratis.

Alle und­ta­gen Maskin­våd har været omtalt i posi­ti­ve ven­din­ger her på blog­gen før, og Maskin­vå­ds danspro­ge­de, halvs­kram­le­de, alter­na­ti­ve rock er bestemt også et lyt værd.

Temp­le — Renegade

Rene­ga­de FINAL 2

 

Til­ba­ge er bare at sige god Spot Festival!

Related Posts with Thumbnails

Tags:

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!