Deptford Goth

13 jan 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

DEPTFORD GOTH

Hvis du kan lide James Bla­ke, og The xx, bør du læse vide­re, for Dept­ford Goth er en 27-årig solear­tist fra Eng­land, der lyder som en mel­lem­ting mel­lem net­op dis­se to tone­an­gi­ven­de kunstnere.

Den 19. marts udkom­mer hans før­ste LP Life After Defo, som bli­ver en ret så magisk pla­de, hvis man skal døm­me efter de num­re, der ind­til nu er slup­pet fri online.

Lyd­bil­le­det emmer sår­bar­hed og føslom sitren. Det er elek­tro­nisk sofi­stik i kryds­fel­tet mel­lem synth-pop, R&B og soul­mu­sik og lyder som var det hjem­me­dyr­ket i et sove­kam­mer (hvad det sand­syn­lig­vis er). At lyt­te til Dep­ford Goth er som at træ­de ind i et knust hjer­te, der er ved at hele. Det gør ondt, men man fin­der trøst i, at det nok skal bli­ve bedre.

 

Her er de til­hø­ren­de musik­vi­deo­er, som er vidun­der­ligt stem­nings­ful­de og i øvrigt viser san­ge­nes tekster.

 

Num­me­ret Peop­le Get Still er jeg lidt i tvivl om vil være at fin­de på det kom­men­de album, da det har ved­hæf­tet beteg­nel­sen “demo”. Men læk­kert er det i hvert fald.

 

Tjek også et stærkt num­mer, No Man, fra debut-Ep’en Youth II

 

Dept­ford Goth | Soundcloud

Dept­ford Goth | Face­book

Dept­ford Goth | Spotify

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!