De bedste danske sange fra 2018

10 mar 2019 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

2018 bød på man­ge gode san­ge fra dan­ske kunst­ne­re. Jeg har brugt en god por­tion tid på at fin­de frem til de — i mine ører — bed­ste san­ge og sam­let dem på en liste. 62 san­ge end­te jeg med. For hver af dis­se san­ge vil­le det være en skam, hvis de gik i glem­me­bo­gen, så det­te er mit for­søg på for­hin­dre, at det sker.

Du kan strea­me listen via Spo­ti­fy eller Soundcloud her­un­der — alt efter hvad du fore­træk­ker. Vær opmærk­som på, at Spo­ti­fy-play­li­sten er mest kom­plet, mens et enkelt num­mer omvendt kun er på Soundcloud-play­li­sten, nem­lig Gul­di­munds smuk­ke Til Min Mæl­kebøt­te.

I ikke prioriteret rækkefølge:

Shy Shy Shy — Someo­ne Else
SILQUE — Drive
Under­tekst — Blomstertapet
Ver­dens Sid­ste Idé — Et Andet Liv
VETO — A Pit
Yangze — Sometimes
Yune — Vowels
ZAAR — For A While
Øver­ste Eta­ge — I en lom­me af tid
ØYA — Dreams Rewind
Slo­op — Sub O Spring
Skylar Fri — Gold Rush
Sel­ma Hig­gins — To The Sincerest
Røg­sig­nal — answers.
Pala­ce Win­ter — Take Shelter
OWMI — Slipping
Oh Lois — Les­son Learned
The Oce­ans — Song To Molly
More Bles­sings — More Blessings
Moli­na — Hey Kids (feat. Late Verlane)
Mel­lem­blond — Rosa Himmel
Mel­lem­blond — Elsk og Bliv Elsket
Mars­hall Cecil — Beau­ti­ful World
Manila — Chances
The Mal­pra­cti­ce — Exotica
Mai Miy­ako — Sum­mer Girl
Luster — Fall & Forget
Lars Eng­gaard — Det’ Den Måde
Kwa­mie Liv — Do To You
Kwa­mie Liv — Look At What I’ve Done
Josa Barck — Salute
In Memoirs — This Is The Sound
HunB­jørn — A Flut­ter Of The Heart
HunB­jørn — Don’t Swe­at It
Goss — The­re’s Just so Much A Heart Can Take
Glu­me — Protocol
GENTS — Part Time Lover
Fug­le­flug­ten — Mig og Migselv
Feli­nes — Outside
Feel Fre­eze — Brid­ge To Your Heart
Far­ve­blind — Jewels (feat. Paul Stephan)
Emil Duvi­er — Narvik
Eerie Glue — The Bene­fits Of Being Mad
Drew — Hard To Love
DIET — John Cale
David Nør­lund — Seventh Sea
CHINAH — Stran­ge Is Better
CHINAH — Drown Me
Bon­ne Nuit John­ny — Wargrave
BYLJA — Sinn
BÜNNI — Ceme­te­ry Lily
BÜNNI — Chan­ge Of Weather
Augusti­ne — Fore­ver Again
AUFORI — Åbne Favne
Bal­vig — Major
Bal­vig — Recover
AyOwA — Alt Det Du Ku
Doub­le Moon Mira­ge — Lucille
We Are The Way For The Cos­mos To Know Itself — Out Of Doubt
We Are The Way For The Cos­mos To Know Itself — Indigo
We Are The Way For The Cos­mos To Know Itself — Don’t Bother
Gul­di­mund — Til Min Mælkebøtte

 

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!