De bedste danske sange fra 2018

10 mar 2019 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

2018 bød på man­ge gode san­ge fra dan­ske kunst­ne­re. Jeg har brugt en god por­tion tid på at fin­de frem til de — i mine ører — bed­ste san­ge og sam­let dem på en liste. 62 san­ge end­te jeg med. For hver af dis­se san­ge vil­le det være en skam, hvis de gik i glem­me­bo­gen, så det­te er mit for­søg på for­hin­dre, at det sker.

Du kan strea­me listen via Spo­ti­fy eller Soundcloud her­un­der — alt efter hvad du fore­træk­ker. Vær opmærk­som på, at Spo­ti­fy-play­li­sten er mest kom­plet, mens et enkelt num­mer omvendt kun er på Soundcloud-play­li­sten, nem­lig Gul­di­munds smuk­ke Til Min Mæl­kebøt­te.

I ikke prioriteret rækkefølge:

Shy Shy Shy — Someo­ne Else
SILQUE — Dri­ve
Under­tekst — Blom­sterta­pet
Ver­dens Sid­ste Idé — Et Andet Liv
VETO — A Pit
Yangze — Some­ti­mes
Yune — Vowels
ZAAR — For A Whi­le
Øver­ste Eta­ge — I en lom­me af tid
ØYA — Dreams Rewind
Slo­op — Sub O Spring
Skylar Fri — Gold Rush
Sel­ma Hig­gins — To The Sin­ce­rest
Røg­sig­nal — answers.
Pala­ce Win­ter — Take Shel­ter
OWMI — Slip­ping
Oh Lois — Les­son Lear­ned
The Oce­ans — Song To Mol­ly
More Bles­sings — More Bles­sings
Moli­na — Hey Kids (feat. Late Ver­la­ne)
Mel­lem­blond — Rosa Him­mel
Mel­lem­blond — Elsk og Bliv Elsket
Mars­hall Cecil — Beau­ti­ful Wor­ld
Manila — Chan­ces
The Mal­pra­cti­ce — Exo­ti­ca
Mai Miy­ako — Sum­mer Girl
Luster — Fall & For­get
Lars Eng­gaard — Det’ Den Måde
Kwa­mie Liv — Do To You
Kwa­mie Liv — Look At What I’ve Done
Josa Barck — Salu­te
In Memoirs — This Is The Sound
HunB­jørn — A Flut­ter Of The Heart
HunB­jørn — Don’t Swe­at It
Goss — The­re’s Just so Much A Heart Can Take
Glu­me — Pro­to­col
GENTS — Part Time Lover
Fug­le­flug­ten — Mig og Migselv
Feli­nes — Out­si­de
Feel Fre­eze — Brid­ge To Your Heart
Far­ve­blind — Jewels (feat. Paul Step­han)
Emil Duvi­er — Nar­vik
Eerie Glue — The Bene­fits Of Being Mad
Drew — Hard To Love
DIET — John Cale
David Nør­lund — Seventh Sea
CHINAH — Stran­ge Is Bet­ter
CHINAH — Drown Me
Bon­ne Nuit John­ny — War­gra­ve
BYLJA — Sinn
BÜNNI — Ceme­te­ry Lily
BÜNNI — Chan­ge Of Weat­her
Augusti­ne — Fore­ver Again
AUFORI — Åbne Fav­ne
Bal­vig — Major
Bal­vig — Recover
AyOwA — Alt Det Du Ku
Doub­le Moon Mira­ge — Lucil­le
We Are The Way For The Cos­mos To Know Itself — Out Of Doubt
We Are The Way For The Cos­mos To Know Itself — Indi­go
We Are The Way For The Cos­mos To Know Itself — Don’t Bot­her
Gul­di­mund — Til Min Mæl­kebøt­te

 

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!