Cults

9 mar 2010 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Hvem? Hvis du ikke har hørt om Cults før, er det ikke så mær­ke­ligt end­da. Pro­jek­tet er nem­lig meget pas­sen­de i for­hold til nav­net omgær­det af en del mystik. Fak­tisk er det nær­mest et helt ube­skre­vet blad, hvil­ket er sjæl­dent i det­te her­sens infor­ma­tions­sam­fund, vi lever i.  Musik­ma­ga­si­net Pit­ch­fork har dog fun­det ud af, at der bag nav­net gem­mer sig en pige og en dreng — beg­ge filmstu­de­ren­de fra New York. Det er sådan set, hvad vi ved ind­til videre.

Hvor­dan lyder det så? Det kan nok bedst beskri­ves som pop med et skud 60’er lydæ­ste­tik og klokkespil.

Num­me­ret Go Out­si­de er en vaske­æg­te pop per­le, som som får én til at tæn­ke på var­me­re tider. Gan­ske vist er der lidt tid til som­mer, men der kan vel ikke ske noget ved at tage forskud på glæ­der­ne. Under alle omstæn­dig­he­der er den selvskre­vet til mit sommersoundtrack!

Jeg er over­be­vist om, at den­ne duo går en lys frem­tid i møde.

Cults — Go Outside

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/03/Cults-Go-Outside.mp3|titles= Go Out­si­de]

Go Out­si­de er en del af ep’en 7″ med 3 num­re på, som kan hen­tes gra­tis på Cults’ Bandcamp side

Related Posts with Thumbnails

Tags: , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!