Conner Youngblood — Australia

5 okt 2011 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Den unge talent­ful­de Con­ner Young­blood, som jeg før har fea­tu­red her på blog­gen, har sendt mig et nyt tra­ck, som igen igen ram­mer plet i den melan­kol­ske afde­ling af mit hjer­te. Min forel­skel­se i Young­bloods musik er her­med vedligeholdt!

Stream/download:

Austra­lia by Con­ner Youngblood

 

Hvis nogen skul­le være i tvivl om Con­ner Young­bloods musi­kal­ske alsi­dig­hed, så skul­le video­en til Austra­lia tale sit tyde­li­ge sprog. Video­en viser Young­blood ind­spil­le alle instru­men­ter­ne én for én.

 

 

Con­ner Young­blood | Soundcloud

Con­ner Young­blood | Homepage

Con­ner Young­blood | Facebook

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!