Chorus Grant — O Everyone

23 jan 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

ChorusGrant_copyrightbyEsbenBoeg-Jensen_presspics1

Chorus Grant udgav i sid­ste år i rela­tiv ube­mær­ket­hed sit debutal­bum And the Vil­la Nova. Måske var det et lidt ujævnt album, der bar præg af en DIY pro­duk­tion, men det viste i hvert fald fine tak­ter. Især kun­ne jeg godt lide åbne­ren Wol­ves:

  

O Eve­ry­o­ne er tit­len på den før­ste sing­le fra Chorus Grants’ kom­men­de album Spa­ce, der udkom­mer den 24. febru­ar på det gode dan­ske pla­de­sel­skab Tam­bour­hin­o­ce­ros, og den­ne gang er der tale om en vir­ke­lig læk­kert pro­du­ce­ret sang. Den er dej­lig varm i lyden, lidt som man ken­der fra vinyl­for­ma­tet. Det er især den pul­se­ren­de og sexe­de bas­gang der afsted­fø­rer den var­me sig­na­tur. Toner­ne hyl­der lige­som én ind i et imag­i­nært varmt tæp­pe, og man føler sig bero­li­get og end­da håbe­fuld, når Kri­sti­an Fin­ne Kri­sten­sen, som Chorus Grant i vir­ke­lig­he­den hed­der, stil­fær­digt men med opti­mis­me i stem­men omkvæ­der “It’s good to have the option/It’s good to have”.

San­gen har også fået en fin video Jakob Ste­en, der tid­li­ge­re har instru­e­ret video­er for bl.a. Efterklang.

 

Lige­som den­ne før­stesing­le er smuk og orga­nisk, skul­le man kun­ne for­ven­te sig mere af sam­me skuf­fe på resten af albummet.

Du kan lyt­te til et num­mer mere fra album­met via Det Elek­tri­ske Baro­me­ters hjem­mesi­de, hvor du også kan stem­me det pågæl­den­de num­mer ind på listen: http://www.dr.dk/p3/barometer/artikel/barometerlisten#stem

For­ud­be­stil Spa­ce på vinyl via Tam­bour­hin­o­ce­ros hjem­mei­s­de: http://tambourhinoceros.net/product/space

 

Chorus Grant | Homepage
Chorus Grant | Facebook

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!