Chimes & Bells

25 okt 2010 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »


Jeg har forel­sket mig i dan­ske Chi­mes & Bells. Det har ikke været kær­lig­hed ved før­ste lyt af det nyligt udkom­ne album, der gan­ske enkelt har fået tit­len Chi­mes & Bells. Men lang­somt og sik­kert har front­kvin­de Cæci­lie Tri­ers dra­gen­de og nær­mest sni­gen­de kom­po­si­tio­ner og dybe, mysti­ske røst fået et solidt greb om mit efter­års­ram­te hjer­te. Det var under­vejs en lang tog tur fra Køben­havn til fami­lie besøg i Ran­ders, at det gik op for mig, jeg var solgt!

Cæci­lie Tri­er, der musi­kalsk set har en klas­sisk bag­grund, er langt fra ny på den dan­ske musiks­ce­ne. Hun har før slå­et sine fol­der i bands som Le Fia­sko, Atoi og ikke mindst Choir of Young Belie­vers. Chi­mes & Bells er Tri­ers sol­opro­jekt i den for­stand, at hun selv har skre­vet al musik og tekst.

Gen­re­mæs­sigt pla­ce­rer Chi­mes & Bells sig et sted mel­lem støj rock, sho­e­ga­ze og post-rock. De stær­ke melo­di­er udfol­der sig lang­somt og er per­fek­te som sound­tra­ck til en efter­års gåtur eller til en tog tur, hvor man har lyst til at fal­de i en tran­ce lig­nen­de til­stand med land­ska­bet pas­se­ren­de forbi.

Chi­mes & Bells  — Rea­sons (Chi­mes & Bells, 2010)

02 Rea­sons

Chi­mes & Bells — Do The Right (Chi­mes & Bells, 2010)

05 Do the Right

Chi­mes & Bells — Stand Still (Into Pie­ces Of Wood EP, 2009)

Stand Still

The Copen­ha­gen X‑sessions har des­u­den opta­get en stem­nings­fuld mini kon­cert med Chi­mes & Bells, som bestemt er værd at bru­ge en halv time på:


Du kan i øvrigt down­lo­a­de dis­se fire live opta­gel­ser gra­tis i mp3 for­mat nederst på siden her

Chi­mes & Bells | Myspace

Chi­mes & Bells | Band­ba­se (stream af Into Pie­ces Of Wood EP)

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!