Chimes & Bells — The Mole (Trentemøller Remix)

2 feb 2011 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Den elek­tro­ni­ske Lyd­magi­ker Anders Tren­te­møl­ler har sendt mig det­te smækre remix af num­me­ret The Mole fra af mine abso­lut nye favo­rit­bands, Chi­mes & Bells.

Num­me­ret blan­der ele­gant Cæci­lie Tri­ers karak­te­ri­sti­ske dybe røst med dybe, pul­se­ren­de bas­gan­ge og et vir­var af sub­ti­le lyde. Den ori­gi­na­le pro­duk­tion kig­ger af og til frem — bare i nye Tren­te­møl­ler klæ­der. Efter min mening er Tren­te­møl­ler mester i at blan­de elek­tro­ni­ske ele­men­ter med med rock instru­men­ter, hvil­ket resul­te­rer i en god mæng­de grooviness!

Med sit takt­fa­ste club beat er jeg sik­ker på, at remixet vil være fedt at ople­ve til en af Tren­te­møl­lers lives­hows, som det er alt for lang tid siden, jeg sidst har ople­vet! (Beat­Day 2007)

The Mole’ Chi­mes & Bells Tren­te­mol­ler Remix by tren­te­møl­ler

Hvis du vil have mere Chi­mes & Bells + Tren­te­møl­ler, så smut ind på Sound­ve­nue, hvor du fin­der et remix af num­me­ret This Far.

Tren­te­møl­ler | Homepage

Chi­mes & Bells | Myspace

http://www.anderstrentemoller.com/Trne
Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!