Breton — The Commission

8 sep 2011 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Bre­ton er et kunst­n­er­kol­lek­tiv fra Lon­don, der både laver musik og film. De har remixet et væld af kunst­ne­re (Local Nati­ves, Tri­cky, Maps & Atla­ses, Tom Vek, Tem­per Trap) og pro­du­ce­ret musik­vi­deo­er for bl.a. Pengu­in Prison. 

Num­me­ret The Com­mi­sion er dog en egen pro­duk­tion, som vil være at fin­de på grup­pens debut album Other People’s Pro­blems, der udkom­mer på Fat Cat Records til febru­ar 2012. Det er ved at bli­ve ind­spil­let i Sigur Rós’ stu­die på Island as we speak.

Der er noget fil­misk over Bre­tons lyd, som appel­le­re til mig. Når man lyt­ter til grup­pens andre san­ge, står det klart at de har man­ge stren­ge at spil­le på og bevæ­ger sig på tværs af man­ge for­skel­li­ge gen­rer, så det bli­ver spæn­den­de at se, i hvil­ken ret­ning de går på debuten.

Bre­ton — the Com­mis­sion by bre­ton­labs

 

 

Bre­ton | Soundcloud

Bre­ton | Facebook

Bre­ton | Bandcamp

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!