Bottled In England

21 jun 2011 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

BASSBott­led In Eng­land er et for­holds­vist nyt drum’n’bass/dubstep band, der vir­ke­lig giver smæk for bas-skillingen!

De skul­le være noget af et kick live med den ener­gi­ske front­mand Dani­el Vogn­strup på bas og elek­tro­nik og trom­mesla­ger August Dyr­borg, der bevæ­ger trom­mestik­ker­ne hur­ti­ge­re end en koli­bris vin­ger! Her er trom­mer­ne alt­så live, det sam­me er bas­sen i øvrigt. Musik­ken er alt­så ikke pro­gram­me­ret i sam­me omfang som ellers er nor­men i den­ne gen­re, og det ska­ber en mere orga­nisk lyden­de drum’n’­bass og dub­step. Duo­ens fokus er at ska­be en fest, så live spil­ler de non­stop i ét langt set, så fød­der­ne på publi­kum aldrig får en chan­ce for at stå stille!

De to er barn­doms­ven­ner fra Gen­tof­te, men er nu bosat på Nør­re­bro i Køben­havn, hvis under­grunds­mil­jø har inspi­re­ret grup­pens rå lyd, for­u­den selv­føl­ge­lig den engel­ske under­grund — der­af duo­ens navn.

Bott­led in Eng­land udkom­mer med EP’en “Belie­ve the Hype” til august, der inde­hol­der to nye num­re — Roots med vokal af Katri­ne Bro­cks, titelnum­me­ret Belie­ve the Hype samt et 12 minut­ter langt mixtape.

Vide­re til nog­le hørerprøver:

Bott­led In Eng­land — Bombs (Right cli­ck to download)

Bott­led_in_Eng­land_-_Bombs

The Melt­down + Heavy Steps II (live@Rust) by Bott­led in England

Scream by Bott­led in England

 

Selv­om Bott­led In Eng­land kun har eksi­ste­ret ca. et halvt år, har de alle­re­de spil­let på bl.a. SPOT Festi­val, Distor­tion, fle­re gan­ge på Rust og er end­da boo­k­et på Roskil­de Festi­val 2011, hvor de kan fan­ges TIRSDAG 28. juni, kl. 19:00 på PAVILION JUNIOR.

Til kon­cer­ten på Pavil­lon Juni­or vil de alli­e­re sig med bl.a. vio­li­ni­sten Tobi­as Kvæ­de, rap­pe­ren MANKY san­ge­r­in­den Katri­ne Bro­cks. Et oplagt kon­certvalg, hvis du kan li’ at gå amok til fed bas musik!

Du kan føl­ge Bott­led in Eng­land før, under og efter deres kon­cert på Pavi­li­on Juni­or i en videoblog på Roskil­de festi­vals hjem­mesi­de.

Tjek fle­re toner på Bott­led In Eng­lands soundcloud. Down­lo­ad er muligt fra deres band­ba­se profil.

Bott­led In Eng­land | Bandbase

Bott­led in Eng­land | Face­book

Bott­led In Eng­land | Soundcloud

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!