Boho Dancer

25 jan 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Boho Dan­cer har eksi­ste­ret som band siden 2009 og har spil­let på for­skel­li­ge festi­va­ler rundt om i Dan­mark samt været sup­port for Sort Sol i novem­ber og decem­ber 2011. De vandt også P3’s Kar­ri­e­re­Ka­no­nen i 2011. Men det er først her den 6. febru­ar, at ban­det udgi­ver et hånd­fast bevis på deres eksi­stens med EP’en Fur­ry Skin, som jeg har fået lov at smu­ge­lyt­te til.

Boho Dan­cer er Ida Wenøe på vokal og gui­tar, Símun Mohr på gui­tar, bas og kor samt Asker Bjørk på trom­mer, gui­tale­le, gui­tar og kor. Til­sam­men ska­ber trio­en alter­na­tiv folk med en nor­disk klang. Ida Wenø­es vokal er ner­ven i musik­ken med dens veks­len mel­lem sart­hed og kraftfuldhed.

Jeg nød alle 5 num­re på EP’en, der gene­relt viser ban­dets evne til pro­blem­frit at bevæ­ge sig mel­lem det pop­pe­de og eks­pe­ri­men­te­ren­de. Jeg fik kun lyst til at høre mere. Hvis du er til alter­na­tiv folk har jeg svært ved at se, at Boho Dan­cer kan skuf­fe dig. Der­for, skriv 6. febru­ar bag øret.

Me and Your God er anden skæ­ring på pla­den og viser ban­det fra deres mest pop­pe­de side:

Musik­vi­deo:

 

Num­me­ret Pistols er tred­je skæ­ring og er mere eks­pe­ri­men­te­ren­de i sit udtryk:

Boho Dan­cer — Pistols

03 — Pistols

 

UPDATE: Hør EP’en i sin helhed:

 

Boho Dan­cer | Homepage

Boho Dan­cer | Facebook

Boho Dan­cer | Soundcloud

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!