Boho Dancer & Dangers Of The Sea i skøn forening

15 okt 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

boho

De to fol­kor­ke­stre Boho Dan­cer & Dan­gers Of The Sea dra­ger fra den 24. okto­ber på tur­né sam­men, og som optakt udgi­ver de en fæl­les sing­le med tit­len Moun­tains, der er ble­vet til i mødet mel­lem orke­stre­nes to sangskri­ve­re og front­fi­gu­rer — Ida Wenøe fra Boho Dan­cer og Andreas Bay Estrup fra Dan­gers of the Sea.

Og sam­ar­bej­det har vir­ke­lig båret frugt! Num­me­ret er en sær­de­les medri­ven­de og hyg­ge­lig efterårs-folkpop-perle.

Boho Dan­cer & Dan­gers Of The Sea — Mountains

 

Fang de to bands på tur­né dis­se steder:

24.10 Kul­tur­sta­tio­nen, Van­lø­se — http://bit.ly/GJ71Q1
26.10 Stars, Vor­ding­borg — http://bit.ly/19sYUSy
22.11 Lop­pen, Køben­havn — http://bit.ly/1bi6gHS
23.11 Told­kam­me­ret, Hels­in­gør — http://bit.ly/1g596WA
30.11 Stu­den­ter­hu­set, Aal­borg -http://bit.ly/1fopOyW
12.12 Fer­ma­ten, Her­ning — http://bit.ly/1gvGwve
13.12 God­set, Kol­ding — http://bit.ly/1g59jZV
14.12 Stu­den­ter­hu­set, Aar­hus — http://bit.ly/1aeDFAS

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!