Bodebrixen — The Wave

28 aug 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

bodebrixen

Aske Bode og Andreas Brixen har nok at gøre med at være hen­holds­vis trom­mesla­ger i Hymns From Nine­veh, Freja Loeb og Mecha­ni­cal Bird og pro­du­cer for Hymns From Nine­veh, The Eclectic Moni­ker og Jet­si Kain. Sam­ti­dig fin­der de dog også tid til at lave musik sam­men under nav­net Bode­brixen, der har udgi­vet tre fuld­læng­de­al­bums siden 2008.

Nu løf­ter de slø­ret for, hvad der ven­ter når de sene­re på året udgi­ver en EP. Vi har at gøre med en alde­les som­mer­mæt­tet sang, som måske har den for­nød­ne kraft til at hol­de liv i det var­me vejr lidt endnu.

San­gen er per­fekt som sound­tra­ck til årets sid­ste bade­dag, som vi nok må erken­de kan være en rea­li­tet meget snart.

 

Bode­brixen | Soundcloud
Bode­brixen | Facebook
Bode­brixen | Homepage
Bode­brixen | Spotify
Bode­brixen | Wimp

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!