Birkwin Jersey

15 jan 2012 by Søren Lund Korsgaard, 1 Comment »

Photo by Thom Und­rell | Novi Photography

Birkwin Jer­sey, a.k.a. Gra­eme Coop,  er fra Brigh­ton, UK. Hans elek­tro­ni­ske musik består af digi­tale vir­ke­mid­ler og samp­les. Resul­ta­tet er langt fra så syn­te­tisk som det måske lyder. Lyden er varm og orga­nisk og er nær­mest en slags elek­tro­nisk udgave af folk med en døm­mende, medi­ta­tiv karakter.

Alle Birkwin Jersey’s udgi­vel­ser er frit til­gæn­ge­lige og kan anbe­fa­les at dykke ned i. Find links til de for­skel­lige pla­der via hans soundcloud pro­fil læn­gere nede, hvor det selv­føl­ge­lig også er muligt at høre mere af hans musik.

Det er ikke alt Birkwin Jer­seys mate­ri­ale jeg er lige så begej­stret for, nogle gange sker der sim­pelt hen for meget på én gang. Det fohin­drer desværre ind i mel­lem en i at blive rig­tig opslugt. Talen­tet for­næg­ter sig dog ikke. Her er et udpluk af de stær­ke­ste numre på tværs af udgivelserne.

Fra Time Doesn’t Exist, Clo­cks Do, 2011:

Birkwin Jer­sey — Early Mor­ning Bas­sent­hwaite (Right click to download)

08 Early Mor­ning Bassenthwaite

 

Fra Old Hands, 2012:

 

Fra Sleep, 2011:

Birkwin Jer­sey — Spartan Wor­rier (Right click to download)

Spartan Wor­rier

 

Remixes & covers:

Birkwin Jer­sey — The Sprout & The Bean (Joanna New­som Cover) (Right click to download)

Hou­sewar­m­ing Records — –Echoes for Ducks– b-w –The Sprout & The Bean (Joanna New­som Cover)- — 02 The Sprout & The Bean (Joanna New­som Cover)

 

Birkwin Jer­sey | Soundcloud

Birkwin Jer­sey | Facebook

 

Related Posts with Thumbnails

Tags:, , , , , , , , , ,

One Comment

  1. Thom siger:

    Photo by Thom Und­rell | Novi Pho­to­graphy
    http://www.facebook.com/noviphotography

Leave a Reply

Search

TRANSLATE

Twitter


Facebook

Musik Mig Blidt på Wimp

Best tracks 2014 by Musik Mig Blidt

Nye indlæg

Blogroll

Venner

Kategorier

Play this site on Shuffler.fm
bloglovin
The Hype Machine