Birkwin Jersey

15 jan 2012 by Søren Lund Korsgaard, 1 Comment »

Pho­to by Thom Und­rell | Novi Photography

Birkwin Jer­sey, a.k.a. Gra­e­me Coop,  er fra Brigh­ton, UK. Hans elek­tro­ni­ske musik består af digi­ta­le vir­ke­mid­ler og samp­les. Resul­ta­tet er langt fra så syn­te­tisk som det måske lyder. Lyden er varm og orga­nisk og er nær­mest en slags elek­tro­nisk udga­ve af folk med en døm­men­de, medi­ta­tiv karakter.

Alle Birkwin Jer­sey’s udgi­vel­ser er frit til­gæn­ge­li­ge og kan anbe­fa­les at dyk­ke ned i. Find links til de for­skel­li­ge pla­der via hans soundcloud pro­fil læn­ge­re nede, hvor det selv­føl­ge­lig også er muligt at høre mere af hans musik.

Det er ikke alt Birkwin Jer­seys mate­ri­a­le jeg er lige så begej­stret for, nog­le gan­ge sker der sim­pelt hen for meget på én gang. Det fohin­drer desvær­re ind i mel­lem en i at bli­ve rig­tig opslugt. Talen­tet for­næg­ter sig dog ikke. Her er et udpluk af de stær­ke­ste num­re på tværs af udgivelserne.

Fra Time Doesn’t Exist, Clo­cks Do, 2011:

Birkwin Jer­sey — Ear­ly Mor­ning Bas­sent­hwai­te (Right cli­ck to download)

08 Ear­ly Mor­ning Bassenthwaite

 

Fra Old Hands, 2012:

 

Fra Sle­ep, 2011:

Birkwin Jer­sey — Spartan Wor­ri­er (Right cli­ck to download)

Spartan Wor­ri­er

 

Remixes & covers:

Birkwin Jer­sey — The Sprout & The Bean (Joan­na New­som Cover) (Right cli­ck to download)

Hou­sewar­m­ing Records — ‑Echo­es for Ducks- b‑w ‑The Sprout & The Bean (Joan­na New­som Cover)- — 02 The Sprout & The Bean (Joan­na New­som Cover)

 

Birkwin Jer­sey | Soundcloud

Birkwin Jer­sey | Facebook

 

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , ,

One Comment

  1. Thom siger:

    Pho­to by Thom Und­rell | Novi Photography
    http://www.facebook.com/noviphotography

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!