Birkwin Jersey

15 jan 2012 by Søren Lund Korsgaard, 1 Comment »

Photo by Thom Und­rell | Novi Photography

Birkwin Jer­sey, a.k.a. Gra­eme Coop,  er fra Brigh­ton, UK. Hans elek­tro­ni­ske musik består af digi­tale vir­ke­mid­ler og samp­les. Resul­ta­tet er langt fra så syn­te­tisk som det måske lyder. Lyden er varm og orga­nisk og er nær­mest en slags elek­tro­nisk udgave af folk med en døm­mende, medi­ta­tiv karakter.

Alle Birkwin Jersey’s udgi­vel­ser er frit til­gæn­ge­lige og kan anbe­fa­les at dykke ned i. Find links til de for­skel­lige pla­der via hans soundcloud pro­fil læn­gere nede, hvor det selv­føl­ge­lig også er muligt at høre mere af hans musik.

Det er ikke alt Birkwin Jer­seys mate­ri­ale jeg er lige så begej­stret for, nogle gange sker der sim­pelt hen for meget på én gang. Det fohin­drer desværre ind i mel­lem en i at blive rig­tig opslugt. Talen­tet for­næg­ter sig dog ikke. Her er et udpluk af de stær­ke­ste numre på tværs af udgivelserne.

Fra Time Doesn’t Exist, Clo­cks Do, 2011:

Birkwin Jer­sey — Early Mor­ning Bas­sent­hwaite (Right click to download)

08 Early Mor­ning Bassenthwaite

 

Fra Old Hands, 2012:

 

Fra Sleep, 2011:

Birkwin Jer­sey — Spartan Wor­rier (Right click to download)

Spartan Wor­rier

 

Remixes & covers:

Birkwin Jer­sey — The Sprout & The Bean (Joanna New­som Cover) (Right click to download)

Hou­sewar­m­ing Records — –Echoes for Ducks– b-w –The Sprout & The Bean (Joanna New­som Cover)- — 02 The Sprout & The Bean (Joanna New­som Cover)

 

Birkwin Jer­sey | Soundcloud

Birkwin Jer­sey | Facebook

 

Related Posts with Thumbnails

Tags:, , , , , , , , , ,

One Comment

  1. Thom siger:

    Photo by Thom Und­rell | Novi Pho­to­graphy
    http://www.facebook.com/noviphotography

Leave a Reply

Search

TRANSLATE

Musik Mig Blidt på Wimp

Twitter


Facebook

Best tracks 2015

Nye indlæg

Blogroll

Venner

Kategorier

Play this site on Shuffler.fm
bloglovin
The Hype Machine