Beat Culture — If Only

8 nov 2011 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Det er kun en uges tid siden jeg i Goo­die Bag #10 ind­læg­get poste­de en sang fra den kun 17-åri­ge Beat Cul­tu­re. En knægt ved navn Sunik Kim fra Hong Kong (men egent­lig kore­a­ner), nu bosid­den­de i New Hamps­hi­re, USA, hvor han går på kostskole.

Han kate­go­ri­se­rer selv sin musik som “expe­ri­men­tal-glitch-dream-dub-chil­lwa­ve-mad-hop”, og det er ikke helt skudt ved siden af. Han bru­ger flit­tigt diver­se samp­les fra andre kunst­ne­re til at ska­be nye har­moni­er. I den drøm­men­de Befo­re You Go fra den før­om­tal­te Goo­die Bag samp­ler han Bey­on­ce’s “Irre­pla­ceab­le” og Mon­do Gros­so’s — “1974 Way Home”. Det er i øvrigt før­ste num­mer fra den kom­men­de LP Tokyo Drea­mer, som  Beat Cul­tu­re plan­læg­ger at udgi­ve på sin “gra­du­a­tion” dag næste år — 3. juni, 2012

If Only er et nyt skud på stam­men her fra — og Beat Beat Cul­tu­res stær­ke­ste num­mer hidtil. Det når nær­mest majæ­ste­ti­ske høj­der med sin episk gli­tren­de synth, bre­de lyd­bil­le­de og lækre flow. Samp­le cre­dits er: Ali­cia Keys, Mar­vin Gaye, The Beach Boys og Offi­ce Space.

If Only by Beat Cul­tu­re

Inspira­tions­kil­der­ne tæl­ler, som den musik­kyn­di­ge måske kan spot­te, nyska­ben­de nav­ne ud i elek­tro­nisk musik; Buri­al, Gold Pan­da, James Bla­ke, Ani­mal Col­lecti­ve, Jamie xx, Star Slin­ger, Hud­son Mohawke. Måske kan Sunik Kim nå lige så langt med sin musik som dis­se kunst­ne­re, når man tager i betragt­ning, at han kun har lavet musik i under et år!
Hold øje med Tokyo Dreams til juni næste år, siger jeg bare! Håber dog, vi får lov at høre mere fra hans hånd i mel­lem­ti­den, da ven­te­ti­den ellers bli­ver lang!

 

Beat Cul­tu­re | Soundcloud
Beat Cul­tu­re | Facebook
Beat Cul­tu­re | Twitter
Beat Cul­tu­re | Bandcamp
Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!