Baths / Geotic

9 nov 2010 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Bat­hs aka. Will Wie­sen­feld har også en mere ambi­ent og chil­led side, som kom­mer til udtryk på hans andre musi­kal­ske pro­jek­ter Geo­tic og [Post-foe­tus].

I sep­tem­ber lave­de han et mix for Fact Maga­zi­ne bestå­en­de af nye Bat­hs num­re og rewor­ks af Geo­tic num­re. Det har resul­te­ret i ca. 45 minut­ters bli­de og var­me toner. Det har lige­som en art blød kva­li­tet over sig — alle lyde er afrun­de­de og føles ven­li­ge — nog­le gan­ge lege­sy­ge. Det gæl­der også Wie­sen­felds vokal. Stream/download her­un­der og bliv klo­ge­re på, hvad jeg snak­ker om.

Fact Mix 183: Bat­hs (Right cli­ck to download)

FACT mix 183: Baths

Tra­ck­list:
Bat­hs – Somerset
Geo­tic – Walkthrough
Geo­tic – Night­ti­me Aqua­ti­cs (Bat­hs Redub)
Geo­tic – Nano­tech Sere­na­de (Bat­hs Redub)
Bat­hs – Rain Smell
Geo­tic – Cal­li­ope [Unre­lea­sed / FACT mix exclusive]
Geo­tic – Sim­ple­hear­ted (Bat­hs Redub)
Geo­tic – At Our Cabin In The Woods
Bat­hs – Departure
Bat­hs – Untit­led [Unre­lea­sed / FACT mix exclusive]
Geo­tic – Swept Off [Unre­lea­sed / FACT mix exclusive]
Geo­tic – Gre­e­ne­ry Bey­ond Clouds (Bat­hs Redub)
Geo­tic – Palm Springs [Unre­lea­sed / FACT mix exclusive]
Geo­tic – Mid­dle School Sle­e­paways (Bat­hs Redub)
Geo­tic – Kozue
Geo­tic – Peop­le Wat­ching (Bat­hs Redub)
Geo­tic – Waterway
Bat­hs – Untit­led [Unre­lea­sed / FACT mix exclusive]
Bat­hs – Turi­an Courts­hip (Rewor­ked)
Bat­hs – Raf­ting Star­lit Everglades
Geo­tic – Riding Thermals

Hele Geo­tic kata­lo­get kan i øvrigt down­lo­a­des gra­tis i lin­ket i bun­den af ind­læg­get. Favo­rit­ten er album­met Hearth, hvor det­te num­mer stam­mer fra:

Geo­tic — At Our Cabin In The Woods (Hearth, 2009)

01 At Our Cabin In The Woods

Bat­hs | Myspace

Geo­tic | Down­lo­ad all

[Post-foe­tus] | Myspace

[Post-foe­tus] | Homepage

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!